Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Hoe moet een boerderij met aangebouwde stal in de BAG worden geregistreerd?

Als sprake is van een boerderij met daaraan vast een stal, dan worden de woning en de stal gezamenlijk als 'kleinste eenheid' beschouwd en gezamenlijk als één pand en als één verblijfsobject opgenomen in de BAG. Als gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject worden de oppervlakten van woning en stal opgeteld.

Het is daarbij niet (meer) van belang of er zich een deur bevindt tussen de woning en de stal. Zie daarvoor ook het Implementatiebeleid in het Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2020 voor de vervallen uitzonderingen.


Gerelateerde artikelen:

Zoek…