Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 8 augustus 2018

Mag een adres in de BAG toegekend worden voor nieuwbouw als het oude adres nog bestaat?

Er wordt soms een nieuw pand (met verblijfsobject) gebouwd op een perceel en vervolgens wordt het oude pand (met verblijfsobject) gesloopt. Er is dan enige tijd sprake van twee panden met twee verblijfsobjecten. Is het mogelijk aan het nieuwe verblijfsobject hetzelfde adres toe te kennen als aan het oude verblijfsobject?

In geval van sloop wordt op het moment dat de sloop is voltooid de nummeraanduiding van het betrokken verblijfsobject historisch gemaakt (door de status op Naamgeving ingetrokken te zetten); het verblijfsobject en het betreffende pand worden gelijktijdig historisch gemaakt.

In geval van nieuwbouw worden op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning het pand met het verblijfsobject en de toegekende nummeraanduiding opgenomen in de BAG.

Dit betekent dat er een periode is, dat zowel het oude als het nieuwe verblijfsobject een nummeraanduiding heeft. Daaraan wordt in de BAG strikt vastgehouden: elk verblijfsobject heeft altijd van begin tot eind van de levenscyclus een nummeraanduiding (of populair gezegd: een adres). In het voorbeeld ligt het voor de hand het oude en het nieuwe verblijfsobject hetzelfde huisnummer te geven. Daar is geen bezwaar tegen, ondanks de overlap in de tijd. Voor de BAG is sprake van twee verschillende nummeraanduidingen die verschillende identificerende nummers krijgen en die 'toevallig' dezelfde straatnaam, huisnummer en woonplaats hebben. Ook het oude en nieuwe verblijfsobject krijgen verschillende identificerende nummers. Door de verschillende identificerende nummers wordt meteen de historie correct bijgehouden.

Er komen dus tijdelijk twee nummeraanduidingen voor in de BAG met dezelfde straatnaam, huisnummer en woonplaats. In het dagelijks verkeer zal dit geen problemen opleveren. Post wordt op de juiste plaats bezorgd en ook zal zich geen verwarring voordoen.

Het moge duidelijk zijn, dat het in andere situaties in het algemeen ongewenst is gelijktijdig twee nummeraanduidingen te hebben met dezelfde straatnaam, huisnummer en woonplaats.

Meer informatie: BAG-gebeurtenissen

objecttypen:
relaties:
trefwoorden:
Zoek…