Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Moet een balkon meegenomen worden in de geometrie van de BAG?

Balkons waarbij geen sprake is van 'enig bouwvolume' (tenminste één verdieping) worden niet meegenomen bij de afbakening van de geometrie van panden in de BAG.

Meer informatie hierover vindt u in de Catalogus BAG 2018 en de NEN-2580 norm die bij het bepalen van de geometrie gehanteerd dient te worden.

attributen:
Zoek…