Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 27 september 2018 donderdag 27 september 2018

Moet ik in alle gevallen een nieuwe postcode aanvragen bij PostNL bij sloop en herbouw op dezelfde locatie of verbouwingen waarbij nieuwe verblijfsobjecten ontstaan?

PostNL kent postcodes toe aan officiële adressen. Een gemeente moet dus altijd een postcode aanvragen bij PostNL.

Er geldt hiervoor één uitzondering:

In de BAG kan hetzelfde adres twee keer bestaan. Als een nieuw pand (met verblijfsobject) gebouwd wordt op een perceel voordat het oude pand (met verblijfsobject) wordt gesloopt is er enige tijd sprake van twee panden met twee verblijfsobjecten. Zie: Mag een adres in de BAG toegekend worden voor nieuwbouw als het oude adres nog bestaat?

De combinatie van postcode en huisnummer is bij PostNL echter altijd uniek. Een adres met postcode en huisnummer kan daarom maar één keer bestaan in de registratie van PostNL. Dit betekent dat PostNL geen postcode kan toekennen voor het nieuwe object als dit object hetzelfde adres (op huisnummerniveau) krijgt als het bestaande object. Het adres bestaat immers al in de registratie van PostNL. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe postcode wel in de BAG geregistreerd kan worden is het toegestaan de postcode van het bestaande adres te hergebruiken voor het nieuwe adres zonder dat deze aangevraagd hoeft te worden bij PostNL. Dit geldt alleen als het adres volledig identiek is (inclusief huisletter en huisnummertoevoeging). In situaties waarin het oude object gesloopt wordt voordat het nieuwe object in de BAG wordt geregistreerd moet een nieuwe postcode worden aangevraagd bij PostNL. In dat geval is er immers geen sprake van een dubbel adres.

Voorbeelden


Voorbeeld 1

Een bestaand object heeft als adres Dorpstraat 1 met postcode 5133 AD. Er ontstaat een nieuw object met het adres Dorpstraat 1. Postcode 5133 AD mag in dat geval hergebruikt worden. Als het gebruiksdoel van het object wijzigt moet dit aan PostNL worden gemeld. Wijzigt het gebruiksdoel niet dan is melding niet nodig.


Voorbeeld 2

Een bestaand object heeft als adres Dorpstraat 3a met postcode 5133 AD. Er ontstaat een nieuw object met het adres Dorpstraat 3. Postcode 5133 AD mag in dat geval hergebruikt worden. Hiervan moet wel een melding naar PostNL.


Voorbeeld 3

Een bestaand object heeft als adres Dorpstraat 5 met postcode 5133 AD. Het object wordt gesplitst in drie objecten met de adressen Dorpstraat 5, Dorpstraat 5a en Dorpstraat 5b. De postcode mag worden (her)gebruikt voor alle drie de huisnummers. Voor de nummers 5a en 5b moet hiervan een melding naar PostNL.


Voorbeeld 4

Een bestaand object heeft als adres Dorpstraat 7 met postcode 5133 AD. Het object is gesloopt. Vervolgens ontstaat er op een later moment een nieuw object met het adres Dorpstraat 7. De postcode mag niet hergebruikt worden. Er moet een nieuwe postcode worden aangevraagd bij PostNL.

attributen:
objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…