Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Welke documentdatum en welke datum begin geldigheid moet in de BAG worden opgenomen: de datum van het besluit of de datum van verzenden?

In de Catalogus BAG 2018 staat over de documentdatum: 'De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een <object> heeft plaatsgevonden'. In de BAG wordt dus als brondocumentdatum de datum opgenomen waarop het brondocument is vastgesteld.

De datum begin geldigheid is de ingangsdatum zoals die in het brondocument vermeld staat.

Als in het brondocument geen datum vermeld staat, wordt de dagtekening van het brondocument als datum begin geldigheid opgenomen. In de BAG wordt dus niet de datum na verzending opgenomen.

Voor verdere informatie zie 4.4 Actualiteit in de Catalogus BAG 2018.

Zoek…