Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

1. Was het bouwwerk bij de totstandkoming een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid?

Een bouwwerk is een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid als het slopen ervan redelijkerwijs geen aangrenzende bouwkundige constructies zal doen instorten. Elk bouwwerk dat onderdeel uitmaakt van een serie van naast elkaar gebouwde en overwegend gelijkvormige bouwwerken, wordt geacht een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid te zijn.

Een doorgang die een bouwwerk verbindt met een ander bouwwerk, waardoor dat andere bouwwerk binnendoor kan worden bereikt zonder in de openlucht te komen (al dan niet onder een overkapping), bijvoorbeeld een tussendeur of een gedeelde verkeersruimte of een loopbrug, blijft buiten beschouwing bij de beoordeling van de constructieve zelfstandigheid van de verbonden bouwwerken.

Een bouwkundig-constructief onzelfstandige verbinding tussen bouwkundig-constructief zelfstandige bouwwerken, bijvoorbeeld een loopbrug, wordt uitsluitend afgebakend als deze niet alleen is bedoeld of wordt gebruikt voor het verplaatsen van mensen of goederen op een hoogte boven de grond. Een dergelijke onzelfstandige verbinding wordt dan afgebakend als een deel van een van de verbonden bouwwerken.

Bouwwerken die deels over elkaar zijn gebouwd, maar wel onafhankelijk van elkaar bouwkundig-constructief zelfstandig zijn, worden onafhankelijk van elkaar afgebakend.

Vorige vraag Volgende vraag
« Naar START Naar vraag 2 »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:

objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…