Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

3. Is het bouwwerk direct met de aarde verbonden?

Een pand moet een directe constructieve verbinding met de aarde hebben. Het geheel of gedeeltelijk stapelen van panden kan uitsluitend als al deze panden onafhankelijk van elkaar bouwkundig-constructief zelfstandig zijn.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 2 Naar vraag 4 » Naar geen pand »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:

Zoek…