Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

6. Kan de ruimte onderwerp zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen?

Een ruimte die niet onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen, zoals koop en verkoop, bijvoorbeeld een hotelkamer, een slaapruimte in een verzorgingshuis of een cel in een gevangenis, kan geen verblijfsobject zijn.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 5 Naar vraag 7 » Naar geen verblijfsobject »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


Zoek…