Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

8. Is de ruimte de kleinste eenheid die aan alle criteria voldoet?

Een verblijfsobject moet ondeelbaar zijn en mag bij de afbakening niet kunnen worden opgedeeld in kleinere eenheden die elk afzonderlijk aan de definitie van een verblijfsobject voldoen.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 7 Naar vraag 9 » Naar geen verblijfsobject »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…