Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 17 mei 2023

Kwaliteitsrapportage

4-cijferige postcode in verkeerde woonplaats volgens PostNL (NPW)

PostNL:

BAG:

Wat wordt er gerapporteerd?

Het woonplaatsbeginsel (zoals is beschreven in artikel 2.4 in het Convenant inzake postcodes) is leidend in het postcodesysteem. Dat wil zeggen dat postcodes uniek zijn per woonplaats. In deze analyse hebben we de 4-cijferige codes die per wijk en woonplaats bekend zijn bij PostNL vergeleken met de BAG. In de rapportage staan de postcodes die ten onrechte in een andere woonplaats voorkomen dan bekend is bij PostNL.

Bij het constateren van resultaten voor de rapportage wordt zowel naar de hoofdadres-relatie als naar de nevenadres-relatie gekeken. Alleen huidige nummeraanduidingen worden gerapporteerd.

Bij de berekening van het percentage wordt gekeken naar de gerapporteerde nummeraanduidingen ten opzichte van het totaal aantal huidige nummeraanduidingen van de gemeente (inclusief nevenadressen). Een toelichting op deze populatie is te vinden in het artikel 'Welke populatie van objecten wordt geselecteerd in de berekeningen in het Kwaliteitsdashboard?'.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Controleer de postcode met het postcode bericht van PostNL. Als de postcode klopt volgens het bericht, verzoeken we u een nieuwe postcode aan te vragen bij PostNL.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Bij gemeente- en woonplaatsgrenswijzigingen vraagt u een nieuwe postcode aan bij PostNL, zoals beschreven staat in het Convenant inzake postcodes. Een speciale situatie doet zich voor als een pand met verblijfsobject in woonplaats A ligt, maar wordt ontsloten door een openbare ruimte in woonplaats B. De nummeraanduiding krijgt dan een postcode uit woonplaats A. Zie voor een uitgebreide uitleg het artikel 'Hoe wordt het in de BAG geregistreerd als een verblijfsobject in een andere woonplaats of gemeente ligt dan de bijbehorende openbare ruimte?'

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


attributen:
trefwoorden:
Zoek…