Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsrapportage

Bouwjaar en datum gereedmelding verschillen (BDI)

Wat wordt er gerapporteerd?

Het actuele bouwjaar verschilt met de datum waarop de pandstatus voor de eerste keer is omgezet van Bouwvergunning verleend of Bouw gestart naar Pand in gebruik (niet ingemeten) of Pand in gebruik. Dit zou het moment moeten zijn dat de bouw gereed is en daarmee wordt ook het bouwjaar vastgesteld.

Als de pandstatus Bouw gestart meer dan 1 keer voorkomt in de levenscyclus van een pand, kan dit wijzen op een verkeerde registratie van de gebeurtenis 'Kleine verbouwing object'.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Het resultaat kan worden gecorrigeerd door het bouwjaar te controleren en aan te passen.

Soms is rapportage het resultaat van een te laat verwerkte gereedmelding. In dat geval kan het resultaat als uitzondering worden gemarkeerd.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Het resultaat kan worden voorkomen door correcte bouwjaren en statussen op te voeren en door de gebeurtenis 'Kleine verbouwing object' correct te registreren.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


Zoek…