Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021 maandag 3 oktober 2022

Kwaliteitsrapportage

Gegeven niet aangepast in de BAG na afhandelen terugmelding (GNB)

Wat wordt er gerapporteerd?

Als een terugmelding wordt goedgekeurd en afgehandeld (niet wordt afgewezen) met de status 'Afgerond' is het de bedoeling dat het gegeven waarop is teruggemeld ook daadwerkelijk wordt aangepast in de BAG registratie. Deze rapportage geeft de resultaten weer van de terugmeldingen die meer dan vijf werkdagen op 'Afgerond' staan en waarvan het bijbehorende gegeven níet is aangepast in de BAG. De vijf werkdagen zijn gebaseerd op de afhandeltermijn van brondocumenten. Terugmeldingen op ontbrekende objecten worden in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.

De terugmeldingen worden bijgehouden in het Terugmeldsysteem (TMS) van het Kadaster, de resultaten in deze rapportage zijn uitsluitend gebaseerd op de terugmeldingen in het TMS.

LET OP: het kan voorkomen dat een gebruiker een terugmelding doet op een ander object dan het object dat daadwerkelijk bedoeld wordt (bijv. een terugmelding op een verblijfsobject waarin een verkeerde ligging van het pand wordt geduid). Of er wordt een nieuw object gemeld, maar met een terugmelding op een bestaand object (bijv. een pand ontbreekt en dat wordt teruggemeld op een bestaand pand dat wel gewoon bestaat). Na afronden van de melding wordt uiteraard het bestaande object niet aangepast. Dit is het gevolg van de manier van invullen van het terugmeldformulier door de gebruiker die terugmelding heeft gedaan. Om zoveel mogelijk van deze onterechte resultaten te voorkomen, wordt bij terugmeldingen op een pand, verblijfsobject, standplaats, ligplaats of nummeraanduiding het object alleen opgenomen in de rapportage wanneer het object zelf niet in onderzoek is geplaatst én de aan het object gerelateerde andere objecten pand, verblijfsobject, standplaats, ligplaats of nummeraanduiding óók niet in onderzoek zijn geplaatst. Mocht er desondanks nog steeds een onterecht resultaat worden gerapporteerd, dan kunt u hiervoor de uitzonderingsmarkering gebruiken.

Het percentage in deze rapportage wordt bepaald door het aantal niet aangepaste objecten in de BAG af te zetten tegen het totaal aantal terugmeldingen met status 'Afgerond' bij dezelfde objecten in het TMS.

Totaal aantal objecten
Het aantal terugmeldingen op een gegeven van een bestaand object met status 'Afgerond'. Terugmeldingen op ontbrekende objecten blijven buiten beschouwing, omdat in dit geval vanwege het ontbreken van het object niet bepaald kan worden of de registratie is aangepast.

Gerapporteerde objecten
De objecten waarvan de gegevens niet zijn aangepast in de BAG.

Voorbeeld van de berekening van het percentage
Bij gemeente X staan onderstaande terugmeldingen in het TMS:

Terugmelding Status Gegeven Gegeven aangepast
Melding 1 Nieuw Bouwjaar Nee
Melding 2 Afgerond Postcode Ja
Melding 3 Afgerond Oppervlakte Ja
Melding 4 Afgewezen Gebruiksdoel Nee
Melding 5 In onderzoek Bouwjaar Nee
Melding 6 Goedgekeurd, ingepland door bronhouder Huisnummer Nee
Melding 7 Afgerond Bouwjaar Nee
Melding 8 Afgerond Ontbrekend object N.v.t.
Melding 9 Afgerond Bouwjaar Ja
Melding 10 Afgewezen Oppervlakte Nee

Totaal aantal: 4 (melding 2, 3, 7 en 9). Melding 8 telt niet mee omdat deze melding betrekking heeft op een ontbrekend object. Melding 1, 4, 5, 6 en 10 tellen niet mee, omdat deze geen status 'Afgerond' hebben.

Aantal gerapporteerde objecten: 1 (melding 7).

Het percentage is in dit geval (1-(1/4))* 100 = 75%.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De situatie kan hersteld worden door bij een goedgekeurde en afgehandelde terugmelding alsnog het desbetreffende gegeven in de BAG aan te passen. Het is ook mogelijk dat de status 'Afgerond' in het TMS verkeerd is toegepast, bijvoorbeeld als een terugmelding eigenlijk de status 'Afgewezen' zou moeten krijgen als deze is afgehandeld en er geen wijziging in het gegeven plaatsvindt. In dat geval dient de status van de terugmelding te worden aangepast.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Deze situaties kunnen voorkomen worden door in het proces bij het afhandelen van een goedgekeurde terugmelding tegelijkertijd ook het desbetreffende gegeven in de BAG aan te passen. Het is daarbij van belang dat de juiste status in het TMS wordt toegekend bij het afhandelen van een terugmelding. Zie voor een toelichting op de te hanteren statussen de Veelgestelde vragen op Verbeterdekaart.nl:

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


gebeurtenissen:
trefwoorden:
Zoek…