Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 3 oktober 2022

Kwaliteitsrapportage

Gegeven niet in onderzoek gezet in de BAG (GNI)

Wat wordt er gerapporteerd?

Als een terugmelding leidt tot een onderzoek naar de juistheid van een gegeven, dan moet dit in de BAG worden geregistreerd. Het toekennen van de status 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' aan een terugmelding uitsluitend in het Terugmeldsysteem (TMS) is niet toereikend. Deze rapportage geeft de resultaten weer van de terugmeldingen met de statussen 'In onderzoek' en 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' in het TMS, maar waarbij het bijbehorende gegeven in de BAG níet in onderzoek is geplaatst.

Toepassing van de status 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' wordt in de regel in de BAG gebruikt als duidelijk is dat er sprake is van een fout in de registratie en er nog moet worden onderzocht wat het juiste gegeven moet zijn. In dat geval wordt het gegeven dus niet op korte termijn aangepast. In een dergelijke situatie is het wel de bedoeling dat het gegeven in onderzoek wordt gezet in de BAG registratie.

De terugmeldingen worden bijgehouden in het TMS van het Kadaster, de resultaten in deze rapportage zijn uitsluitend gebaseerd op de terugmeldingen in het TMS.

LET OP: het kan voorkomen dat een gebruiker een terugmelding doet op een ander object dan het object dat daadwerkelijk bedoeld wordt (bijv. een terugmelding op een verblijfsobject waarin een verkeerde ligging van het pand wordt geduid). Dit is het gevolg van de manier van invullen van het terugmeldformulier door de gebruiker die terugmelding heeft gedaan. Bij behandeling van een dergelijke terugmelding wordt uiteraard alleen het juiste object in onderzoek gezet. Om zoveel mogelijk onterechte resultaten bij terugmeldingen op andere objecten dan bedoeld te voorkomen, wordt bij terugmeldingen op een pand, verblijfsobject, standplaats, ligplaats of nummeraanduiding het object alleen opgenomen in de rapportage wanneer het object zelf niet in onderzoek is geplaatst én de aan het object gerelateerde andere objecten pand, verblijfsobject, standplaats, ligplaats of nummeraanduiding óók niet in onderzoek zijn geplaatst. Mocht er desondanks nog steeds een onterecht resultaat worden gerapporteerd, dan kunt u hiervoor de uitzonderingsmarkering gebruiken.

Het percentage in deze rapportage wordt bepaald door het aantal objecten waarop is teruggemeld waarvan een gegeven niet in onderzoek is gezet in de BAG af te zetten tegen het totaal aantal terugmeldingen met status 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' in het TMS.

Totaal aantal objecten
Het aantal terugmeldingen op een gegeven van een bestaand object met status 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' in het TMS. Terugmeldingen op ontbrekende objecten blijven buiten beschouwing, omdat in dit geval vanwege het ontbreken van het object niet bepaald kan worden of de registratie is aangepast.

Gerapporteerde objecten
De objecten waarvan geen gegeven in onderzoek is gezet in de BAG.

Voorbeeld van de berekening van het percentage
Bij gemeente Y staan onderstaande terugmeldingen in het TMS:

Terugmelding Status Gegeven Gegeven aangepast
Melding 1 Nieuw Bouwjaar Nee
Melding 2 Afgerond Postcode Nee
Melding 3 In onderzoek Oppervlakte Ja
Melding 4 Afgewezen Gebruiksdoel Nee
Melding 5 In onderzoek Bouwjaar Ja
Melding 6 Goedgekeurd, ingepland door bronhouder Huisnummer Nee
Melding 7 Nieuw Bouwjaar Nee
Melding 8 In onderzoek Ontbrekend object N.v.t.
Melding 9 In onderzoek Bouwjaar Ja
Melding 10 Goedgekeurd, ingepland door bronhouder Oppervlakte Ja

Totaal aantal: 5 (melding 3, 5, 6, 9 en 10). Melding 8 telt niet mee omdat deze melding betrekking heeft op een ontbrekend object. Melding 1, 2, 4 en 7 tellen niet mee, omdat deze geen status 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' hebben.

Aantal gerapporteerde objecten: 1 (melding 6).

Het percentage is in dit geval (1-(1/5))* 100 = 80%.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De situatie kan hersteld worden door bij een terugmelding die de status 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' heeft in het TMS het bijbehorende gegeven in de BAG óók in onderzoek te zetten.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Deze situatie kan voorkomen worden door bij een terugmelding die in het TMS de status 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder' krijgt, gelijktijdig het desbetreffende gegeven in de BAG óók in onderzoek te zetten.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


Zoek…