Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 17 mei 2023

Kwaliteitsrapportage

Nevenadressen voor mogelijk niet relevante ingangen (NNO)

Wat wordt er gerapporteerd?

Gerapporteerd worden nevenadressen die mogelijk zijn toegekend aan niet relevante toegangen. Er wordt in principe aan elk adresseerbaar object slechts één adres toegekend. Een nevenadres mag alleen worden toegekend wanneer er meerdere relevante toegangen zijn en een toegang een wezenlijke betekenis heeft bij het aanduiden van het object, zoals een leveranciersingang. Daarbij geldt dat een nevenadres een eigenschap is van hetzelfde adresseerbaar object als het bijbehorende hoofdadres. Met het nevenadres wordt expliciet niet een bepaald gedeelte van een adresseerbaar object aangeduid. Nevenadressen die gerelateerd zijn aan dezelfde openbare ruimte als het hoofdadres zijn qua locatie niet te onderscheiden van het hoofdadres omdat beide adressen zijn gerelateerd aan hetzelfde verblijfsobject en dus exact dezelfde locatie hebben in de BAG.

Gerapporteerd worden alle huidige nevenadressen die aan dezelfde openbare ruimte liggen als het hoofdadres. Als er meerdere nevenadressen voorkomen bij dezelfde openbare ruimte van het hoofdadres, worden ook deze geteld en gerapporteerd.

Bij de berekening van het percentage wordt gekeken naar de gerapporteerde nevenadressen (nummeraanduidingen die als nevenadres voorkomen) ten opzichte van het totaal aantal huidige nevenadressen (nummeraanduidingen die als nevenadres voorkomen) van de gemeente. Een toelichting op deze populatie is te vinden in het artikel 'Welke populatie van objecten wordt geselecteerd in de berekeningen in het Kwaliteitsdashboard?'.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

We verzoeken u de gerapporteerde nevenadressen na te lopen en in te trekken als er geen sprake is van een relevante toegang met een wezenlijke betekenis. Een andere mogelijkheid is dat er toch sprake is van meerdere verblijfsobjecten. Het nevenadres wordt dan ingetrokken en opnieuw opgevoerd als hoofdadres bij een nieuw verblijfsobject.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Het resultaat kan worden voorkomen door nevenadressen niet te gebruiken om ruimten in een pand een adres te geven. Alleen als deze ruimten voldoen aan de definitie van verblijfsobject krijgen ze een (hoofd)adres.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


Zoek…