Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsrapportage

Opvallende gebruiksoppervlakte ten opzichte van het gebruiksdoel (GOW)

Wat wordt er gerapporteerd?

Deze rapportage signaleert verblijfsobjecten waarvan de gebruiksoppervlakte in relatie tot het gebruiksdoel opvallend is. De gerapporteerde verblijfsobjecten hebben de status In gebruik of de status Buiten gebruik (bij deze statussen is de gebruiksoppervlakte definitief vastgesteld). Deze verblijfsobjecten worden gerapporteerd als:

  • een verblijfsobject, met niet uitsluitend het gebruiksdoel Overige gebruiksfunctie, een gebruiksoppervlakte heeft van minder dan 10 m²;
  • een verblijfsobject de waarden 999, 9999, 99999 of 999999 m² als gebruiksoppervlakte heeft;
  • een verblijfsobject, met uitsluitend het gebruiksdoel Woonfunctie, een gebruiksoppervlakte van meer dan 2700 m² heeft.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Controleer of het gebruiksdoel overeenkomt met het vergunde gebruiksdoel en of het gebruiksoppervlak klopt. We verzoeken u deze gegevens te corrigeren zoals beschreven in de gebeurtenis 'Correctie naar aanleiding van signalering'. Bij een klein oppervlak verzoeken we u te controleren of het verblijfsobject voldoet aan de definitie. Als dit niet het geval blijkt, kunt u een verblijfsobject eventueel intrekken conform de gebeurtenis 'Archivering bestaand object na constatering'.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Deze constateringen kunnen voorkomen worden door de juiste gebruiksdoelen en gebruiksoppervlakten te registreren, en verblijfsobjecten volgens de wettelijke definitie afbakenen.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…