Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 1 oktober 2019

Kwaliteitsrapportage

Statusconflict adresseerbaar object – nummeraanduiding (CAN)

Wat wordt er gerapporteerd?

Een adresseerbaar object met een huidige status mag niet gerelateerd zijn aan een nummeraanduiding met een beëindigde status. Hieronder treft u de ongeldige statuscombinaties aan:

Adresseerbaar object Nummeraanduiding
Plaats aangewezen Naamgeving ingetrokken
Verblijfsobject gevormd Naamgeving ingetrokken
Verblijfsobject in gebruik Naamgeving ingetrokken
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Naamgeving ingetrokken
Verblijfsobject buiten gebruik Naamgeving ingetrokken

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Het resultaat kan gecorrigeerd worden door het adresseerbare object alsnog in te trekken. Eventueel kunnen er nieuwe objecten opgevoerd worden, als dit nodig is om de BAG registratie op orde te krijgen.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Omdat nummeraanduidingen en adresseerbare objecten samen opgevoerd moeten worden, kan deze situatie alleen ontstaan bij het doorvoeren van mutaties. Het is belangrijk dat nummeraanduidingen en adresseerbare objecten gezamenlijk worden ingetrokken.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


Zoek…