Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 17 mei 2023

Kwaliteitsrapportage

Statusconflict nummeraanduiding – openbare ruimte (CNO)

Wat wordt er gerapporteerd?

Een nummeraanduiding met een huidige status mag niet gerelateerd zijn aan een openbare ruimte met een beëindigde status. Hieronder treft u de ongeldige statuscombinatie aan.

Nummeraanduiding Openbare ruimte
Naamgeving uitgegeven Naamgeving ingetrokken

Alleen huidige nummeraanduidingen worden gerapporteerd. Bij de berekening van het percentage wordt gekeken naar de gerapporteerde nummeraanduidingen ten opzichte van het totaal aantal huidige nummeraanduidingen van de gemeente. Een toelichting op deze populatie is te vinden in het artikel 'Welke populatie van objecten wordt geselecteerd in de berekeningen in het Kwaliteitsdashboard?'.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Het resultaat kan gecorrigeerd worden door de status van één van beide objecten aan te passen. Het resultaat kan ook gecorrigeerd worden door de openbare ruimterelatie van de nummeraanduiding aan te passen. Het kan zijn dat de nummeraanduiding na een wijziging ten onrechte nog niet is gerelateerd aan de nieuwe openbare ruimte.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Dit resultaat kan voorkomen worden door goed na te gaan of een statuswijziging van een object gevolgen heeft voor gerelateerde objecten. Als een openbare ruimte bijvoorbeeld wordt ingetrokken, dan moeten de gerelateerde nummeraanduidingen met een huidige status ook worden ingetrokken of gerelateerd worden aan een andere openbare ruimte (met een huidige status).

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


Zoek…