Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsrapportage

Statusconflict verblijfsobject – pand (CVP)

Wat wordt er gerapporteerd?

Bepaalde statuscombinaties tussen een verblijfsobject en het gerelateerde pand zijn in de praktijk onmogelijk. Hieronder treft u het overzicht met ongeldige statuscombinaties aan.

Verblijfsobject Pand
Verblijfsobject buiten gebruik Bouw gestart
Verblijfsobject buiten gebruik Bouwvergunning verleend
Verblijfsobject buiten gebruik Niet gerealiseerd pand
Verblijfsobject buiten gebruik Pand gesloopt
Verblijfsobject buiten gebruik Pand ten onrechte opgevoerd
Verblijfsobject gevormd Niet gerealiseerd pand
Verblijfsobject gevormd Pand buiten gebruik
Verblijfsobject gevormd Pand gesloopt
Verblijfsobject gevormd Pand ten onrechte opgevoerd
Verblijfsobject in gebruik Bouw gestart
Verblijfsobject in gebruik Bouwvergunning verleend
Verblijfsobject in gebruik Niet gerealiseerd pand
Verblijfsobject in gebruik Pand buiten gebruik
Verblijfsobject in gebruik Pand gesloopt
Verblijfsobject in gebruik Pand ten onrechte opgevoerd
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Bouw gestart
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Bouwvergunning verleend
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Niet gerealiseerd pand
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Pand buiten gebruik
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Pand gesloopt
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) Pand ten onrechte opgevoerd
Verbouwing verblijfsobject Bouw gestart
Verbouwing verblijfsobject Bouwvergunning verleend
Verbouwing verblijfsobject Niet gerealiseerd pand
Verbouwing verblijfsobject Pand buiten gebruik
Verbouwing verblijfsobject Pand gesloopt
Verbouwing verblijfsobject Pand ten onrechte opgevoerd

LET OP: alleen wanneer een verblijfsobject zich in meerdere panden bevindt, zijn de onderstaande statuscombinaties tóch toegestaan:

Verblijfsobject Pand
Verbouwing verblijfsobject Bouwvergunning verleend
Verbouwing verblijfsobject Bouw gestart

Als het verblijfsobject zich in één pand bevindt zijn deze statuscombinaties gewoon ongeldig.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Het resultaat kan gecorrigeerd worden door afhankelijk van de situatie de status van het pand of het verblijfsobject aan te passen.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Dit resultaat kan voorkomen worden door goed na te gaan of een statuswijziging van een object gevolgen heeft voor gerelateerde objecten. Als een verblijfsobject bijvoorbeeld gereed wordt gemeld, dan moet het gerelateerde pand ook gereed worden gemeld.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…