Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021 maandag 3 oktober 2022

Kwaliteitsrapportage

Terugmeldingen niet tijdig in behandeling genomen (TNI)

Wat wordt er gerapporteerd?

Voor een terugmelding op een gegeven uit de BAG geldt een termijn van 2 werkdagen waarbinnen een gegeven kan worden gecorrigeerd dan wel dat aan de melder onderbouwd wordt gemeld dat er geen sprake is van onjuistheden en de registratie niet zal worden aangepast. Indien het niet mogelijk is binnen 2 werkdagen een beslissing te nemen over een terugmelding of correctieverzoek, dan wordt het betreffende gegeven door de gemeente in onderzoek geplaatst. Deze rapportage laat zien welke terugmeldingen niet zijn opgepakt binnen 2 werkdagen. Dit betekent dat terugmeldingen ouder dan twee dagen met status ‘Nieuw’ worden gerapporteerd.
Deze terugmeldingen worden bijgehouden in het Terugmeldsysteem (TMS) van het Kadaster, de resultaten in deze rapportage zijn uitsluitend gebaseerd op de terugmeldingen in het TMS.

In de details van de rapportage wordt per resultaat het object-ID met een link naar het desbetreffende object in de BAG Viewer getoond. Als een ontbrekend object wordt teruggemeld, is dit object-ID onbekend en wordt hier de naam van de woonplaats getoond waarbinnen het object is teruggemeld.

Het percentage in deze rapportage wordt bepaald door het aantal terugmeldingen met status 'Nieuw' die ouder zijn dan twee werkdagen af te zetten tegen het totaal aantal terugmeldingen met status 'Nieuw' en terugmeldingen waarvan de status in de rapportageperiode is aangepast.

Het totaal aantal terugmeldingen bestaat uit:

  1. Terugmeldingen die op het draaimoment de status 'Nieuw' hebben.
  2. Terugmeldingen waarvan het Tijdstipstatuswijziging in de rapportageperiode ligt.

Het aantal geconstateerde terugmeldingen dat te laat is:

  1. Terugmeldingen die langer dan twee werkdagen de status 'Nieuw' hebben.

Voorbeeld van de berekening van het percentage
Bij gemeente Z staan onderstaande terugmeldingen in het TMS op 1 oktober 2022:

Terugmelding Status TijdstipRegistratie terugmelding Tijdstip laatste statuswijziging
Melding 1 Nieuw 30-09-2022 09:00 Leeg
Melding 2 Afgerond 12-06-2021 08:00 14-09-2022 09:00
Melding 3 Nieuw 14-09-2022 09:00 Leeg
Melding 4 Afgewezen 02-09-2022 10:00 15-09-2022 09:00
Melding 5 In onderzoek 30-06-2022 09:00 14-07-2022 09:00
Melding 6 Goedgekeurd, ingepland door bronhouder 14-07-2022 09:00 14-08-2022 09:00
Melding 7 In onderzoek 03-09-2022 09:00 16-09-2022 09:00
Melding 8 Nieuw 18-07-2021 14:00 Leeg
Melding 9 In onderzoek 30-08-2022 09:00 30-09-2022 09:00
Melding 10 In onderzoek 03-09-2022 09:00 19-09-2022 09:00

Totaal aantal: 8 (melding 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10). Melding 5 en 6 tellen niet mee, omdat deze geen status 'Nieuw' hebben en de Tijdstip laatste statuswijziging niet in de rapportageperiode ligt.

Aantal gerapporteerde objecten: 2 (melding 3 en 8).

Het percentage is in dit geval (1-(2/8))* 100 = 75%.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De situatie kan worden hersteld door de terugmelding alsnog op te pakken in het TMS en deze van de juiste status te voorzien.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Deze situaties kunnen worden voorkomen door terugmeldingen tijdig op te pakken in het TMS. Dat wil zeggen: het teruggemelde gegeven moet binnen twee 2 werkdagen worden aangepast of er moet aan de melder worden aangegeven dat er geen sprake is van onjuistheden en dat de registratie niet zal worden aangepast. Indien het niet mogelijk is binnen 2 werkdagen een beslissing te nemen over een terugmelding of correctieverzoek, dan moet het betreffende gegeven in onderzoek worden geplaatst. Dit zal dan in het TMS én in de BAG moeten gebeuren.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


trefwoorden:
Zoek…