Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021 maandag 3 oktober 2022

Kwaliteitsrapportage

Terugmeldingen te laat afgehandeld (TTA)

Wat wordt er gerapporteerd?

Deze rapportage geeft de resultaten weer van terugmeldingen die langer dan zes maanden open staan. Deze terugmeldingen worden bijgehouden in het Terugmeldsysteem (TMS) van het Kadaster, de resultaten in deze rapportage zijn uitsluitend gebaseerd op de terugmeldingen in het TMS.

In de details van de rapportage wordt per resultaat het object-ID met een link naar het desbetreffende object in de BAG Viewer getoond. Als een ontbrekend object wordt teruggemeld, is dit object-ID onbekend en wordt hier de naam van de woonplaats getoond waarbinnen het object is teruggemeld.

Het percentage van deze rapportage wordt bepaald door het alle openstaande terugmeldingen met een Tijdstipregistratie ouder dan zes maanden en gesloten terugmeldingen waarvan het Tijdstipstatuswijziging in de rapportageperiode ligt met een Tijdstipregistratie ouder dan zes maanden af te zetten tegen alle openstaande terugmeldingen met een Tijdstipregistratie ouder dan zes maanden en gesloten terugmeldingen waarvan het Tijdstipstatuswijziging in de rapportageperiode ligt.

Het totaal aantal terugmeldingen bestaat uit:

  1. Openstaande terugmeldingen (met de status 'Nieuw', 'In onderzoek' of 'Goedgekeurd, ingepland door bronhouder') en een Tijdstipregistratie ouder dan zes maanden;
  2. Gesloten terugmeldingen (met de status 'Afgerond', 'Afgewezen' of 'Doorgestuurd naar andere basisregistratie') waarvan het Tijdstipstatuswijziging in de rapportageperiode ligt. Meldingen die korter dan zes maanden open staan, worden buiten beschouwing gelaten bij deze rapportage omdat nog niet bekend is of deze meldingen op tijd afgehandeld gaan worden. Pas als de termijn verstreken is, of de melding is afgehandeld, kan beoordeeld worden of de termijn daadwerkelijk is gehaald.

Het aantal geconstateerde terugmeldingen dat te laat is:

  1. Alle openstaande terugmeldingen met een Tijdstipregistratie ouder dan zes maanden.
  2. Gesloten terugmeldingen waarvan het Tijdstipstatuswijziging in de rapportageperiode ligt met een Tijdstipregistratie ouder dan zes maanden.

Voorbeeld van de berekening van het percentage
Bij gemeente A staan onderstaande terugmeldingen in het TMS op 1 oktober 2022:

Terugmelding Status TijdstipRegistratie terugmelding Tijdstip laatste statuswijziging
Melding 1 Nieuw 30-09-2022 09:00 Leeg
Melding 2 Afgerond 12-06-2021 08:00 14-09-2022 09:00
Melding 3 Nieuw 14-09-2022 09:00 Leeg
Melding 4 Afgewezen 02-09-2022 10:00 15-09-2022 09:00
Melding 5 In onderzoek 30-06-2022 09:00 30-06-2022 09:00
Melding 6 Goedgekeurd, ingepland door bronhouder 14-07-2022 09:00 14-08-2022 09:00
Melding 7 In onderzoek 03-09-2022 09:00 16-09-2022 09:00
Melding 8 Nieuw 18-07-2021 14:00 Leeg
Melding 9 Afgerond 02-01-2022 09:00 15-08-2022 09:00
Melding 10 Afgerond 03-09-2022 09:00 19-09-2022 09:00

Totaal aantal: 4 (melding 2, 4, 8 en 10). Melding 1, 3, 5, 6,7 en 9 tellen niet mee, omdat dit openstaande terugmeldingen zijn die minder dan zes maanden open staan of omdat dit gesloten terugmeldingen zijn waarvan het Tijdstip laatste statuswijziging niet in de rapportageperiode ligt.

Aantal gerapporteerde objecten: 2 (melding 2 en 8).

Het percentage is in dit geval (1-(2/4))* 100 = 50%.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De situatie kan worden hersteld door de terugmelding alsnog af te handelen in het TMS. Het desbetreffende gegeven zal daarbij wel of niet moeten worden aangepast in de BAG. Omdat de terugmelding in dit geval te laat is afgehandeld, zal de terugmelding nog één keer worden gerapporteerd in de volgende rapportage. Daarna zal de terugmelding niet meer voorkomen in de rapportage. Terugmeldingen die blijvend niet worden afgehandeld in de TMS, zullen steeds opnieuw worden getoond in de rapportage.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Deze situaties kunnen worden voorkomen door terugmeldingen tijdig af te handelen. Dat wil zeggen: binnen zes maanden nadat de terugmelding is geregistreerd in het TMS.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


trefwoorden:
Zoek…