Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsrapportage

Verblijfsobjecten ouder dan vijf jaar met status gevormd (VGL)

Wat wordt er gerapporteerd?

Deze rapportage signaleert verblijfsobjecten waarvan het gereedmelden opvallend lang op zich laat wachten. Er wordt gekeken naar verblijfsobjecten die langer dan 5 jaar de status Verblijfsobject gevormd hebben. De kans bestaat dat er een gereedmelding niet is verwerkt binnen de gemeente, of dat er een vergunning ingetrokken moet worden.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De situatie kan, indien noodzakelijk, hersteld worden door de status van het verblijfsobject aan te passen. Als blijkt dat de vergunning wordt ingetrokken, krijgt het object de status Niet gerealiseerd verblijfsobject. Als het verblijfsobject al gerealiseerd is, dan ligt het voor de hand dat het verblijfsobject de status In gebruik (niet ingemeten) of In gebruik krijgt.

Hoe kan dit resultaat worden voorkomen?

Deze constateringen kunnen voorkomen worden door het proces na het verlenen van de vergunning goed bij te houden. Als er geen invulling wordt gegeven aan een verleende vergunning, kunt u ervoor kiezen de vergunning in te trekken.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…