Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 29 december 2021

Kwaliteitsrapportage

Verwerkingstermijn brondocumenten openbare ruimten (VBO)

Wat wordt er gerapporteerd?

Gerapporteerd worden openbare ruimten waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden. Omdat het brondocument binnen vijf werkdagen verwerkt moet zijn, telt de brondocumentdatum zelf ook als dag. Een object met brondocumentdatum woensdag 13 januari 2016 dient uiterlijk dinsdag 19 januari te zijn verwerkt in de BAG. Bij het bepalen van de termijn wordt rekening gehouden met weekenden en officiële feestdagen.

Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?1

Hieronder vindt u een overzicht van de officiële feestdagen in Nederland in 2022.

Feestdagen 2022

  • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
  • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

  1. Bron: www.rijksoverheid.nl 

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met dagen waarop storingen plaatsvinden in de LV BAG. In die gevallen waarin de dag van het registreren van een mutatie en het verwerken hiervan afwijkt, wordt dit gecompenseerd door de dag als storingsdag in het overzicht op te nemen. Een gemeente zal daarmee dus niet onterecht aangerekend worden voor het overschrijden van de termijn.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Omdat deze rapportage resultaten geeft van mutaties die zijn verwerkt, kunnen de gegevens in deze rapportage niet gecorrigeerd worden.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

U kunt de resultaten voorkomen door mutaties tijdig naar de LV BAG te sturen. Het is mogelijk dat het hiervoor noodzakelijk is dat binnengemeentelijke processen die zich buiten de BAG afspelen (bijv. een vergunningsproces) geoptimaliseerd moeten worden. De rapportages zijn per objecttype opgesteld, zodat u kunt vaststellen of er specifieke objecttypen zijn die extra aandacht vereisen.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…