Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 1 februari 2022

Kwaliteitsrapportage

Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie vier tot zes maanden (VPK)

Wat wordt er gerapporteerd?

De wet BAG schrijft voor dat de definitieve pandgeometrie binnen zes maanden in de BAG geregistreerd wordt. Deze rapportage geeft aan van welke panden de voorlopige geometrie (dus panden met de status Pand in gebruik (niet ingemeten)) vier tot zes maanden in de BAG geregistreerd staat. Hierbij worden de tijdvakken van aaneengesloten voorkomens met de status Pand in gebruik (niet ingemeten) bij elkaar op geteld. De verwerkingstermijn van deze panden dreigt te verlopen. Deze signaalrapportage stelt de gemeente in staat actie te ondernemen zodat de definitieve pandgeometrie alsnog tijdig verwerkt kan worden.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Deze rapportage geeft situaties weer die nog binnen de wettelijke termijn vallen. Er is daarom nog geen sprake van objecten die gecorrigeerd moeten worden. Deze signaalrapportage stelt de gemeente in staat actie te ondernemen zodat de definitieve pandgeometrie alsnog tijdig verwerkt kan worden.

Hoe kan een resultaat worden voorkomen?

Door de definitieve geometrie van deze panden tijdig in de BAG te verwerken kunt u voorkomen dat deze panden uiteindelijk gerapporteerd worden als panden waarvan de definitieve pandgeometrie te laat is verwerkt in de rapportage Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA >2020 (VPX).

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…