Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 2 november 2021

Kwaliteitsrapportage

Verwerkingstijd definitieve verblijfsobjectgeometrie langer dan zes maanden (VDV)

Wat wordt er gerapporteerd?

De wet BAG schrijft voor dat de definitieve geometrie van verblijfsobjecten (lees: gebruiksoppervlakte) binnen zes maanden in de BAG geregistreerd wordt. Deze rapportage geeft de verblijfsobjecten weer waarvan de definitieve geometrie te laat is geregistreerd. Voor rapportage komen 2 soorten verblijfsobjecten in aanmerking:

  • Verblijfsobjecten met een voorkomen waarvan de begindatum in de rapportageperiode valt én waarbij de status de waarde In gebruik heeft gekregen én waarbij tevens geldt dat de waarde In gebruik (niet ingemeten) na een termijn van meer dan 6 maanden na het ontstaan van deze status werd vervangen door de waarde In gebruik;
  • Verblijfsobjecten met een actueel voorkomen met status In gebruik (niet ingemeten), waarbij de termijn tussen de begindatum van het eerste van de aaneengesloten voorkomens met deze status tot aan het draaimoment meer dan zes maanden is;

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De resultaten kunnen gecorrigeerd worden voor de verblijfsobjecten waarvan de definitieve geometrie nog niet is verwerkt door de definitieve geometrie alsnog in de BAG op te nemen. Omdat de geometrie in dat geval wel te laat is verwerkt, zal het verblijfsobject nog één keer worden gerapporteerd in de volgende rapportage. Daarna zal het verblijfsobject dan niet meer voorkomen. Verblijfsobjecten waarvan de definitieve geometrie blijvend niet wordt verwerkt, zullen steeds opnieuw worden getoond in de rapportage.

Het is daarnaast mogelijk dat er bij de status In gebruik (niet ingemeten) nog sprake is van een verbouwing zoals die in BAG 1.0 werd geregistreerd. Om het resultaat te voorkomen kan in dat geval zal de status In gebruik (niet ingemeten) worden aangepast naar Verbouwing verblijfsobject.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

U kunt dit voorkomen door de definitieve geometrie tijdig in de BAG te registreren. Het kan zijn dat het hiervoor nodig is dat binnengemeentelijke processen die zich buiten de BAG afspelen geoptimaliseerd moeten worden.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…