Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsthema

ENSIA definitieve pandgeometrie >2020

Gemeenten kunnen met behulp van de rapportage in dit thema eenvoudig zien of voldaan wordt aan de wettelijke termijnen ten aanzien van de verwerking van de definitieve pandgeometrie.

LET OP: De rapportage in dit thema is gestart per 1-10-2021. In de historiegrafiek van het BAG Kwaliteitsdashboard zijn de resultaten van de rapportage in dit thema dan ook pas op te vragen voor een peildatum vanaf 1-10-2021. Voor eerdere resultaten van de pandgeometrie moet worden gekozen voor de (oude) rapportage Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA (VPE).

De volgende rapportages zijn opgenomen in dit thema (tussen haakjes staat de rapportagecode die overeenkomt met de code op de tabbladen van de Excelrapportage die u kunt downloaden binnen het kwaliteitsdashboard):


objecttypen:
Zoek…