Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kwaliteitsthema

Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA

Gemeenten kunnen met behulp van de rapportage in dit thema eenvoudig zien of voldaan wordt aan de wettelijke termijnen ten aanzien van de afhandeling van onderzoeken.

De volgende rapportages zijn opgenomen in dit thema (tussen haakjes staat de rapportagecode die overeenkomst met de code op de tabbladen van de Excelrapportage die u kunt downloaden binnen het kwaliteitsdashboard):

Zoek…