Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Binnendoor bereikbaar

De binnenruimten van een verblijfsobject moeten onderling binnendoor bereikbaar zijn zonder het verblijfsobject te verlaten.

Dit kan betekenen dat er zich een (of zelfs meerdere) ruimte(n) binnen een pand bevinden dat niet tot het verblijfsobject behoort.

Zie ook vraag 2. Is er binnen de ruimte sprake van aaneengesloten samenhangend gebruik? van de beslisboom voor de afbakening van verblijfsobjecten.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:

Zoek…