Welke lettertekens mogen in de BAG gebruikt worden voor woonplaatsnamen en straatnamen?

In de catalogi staat een aantal malen ‘alfanumeriek’. Wat wordt nu precies bedoeld met die aanduiding ‘alfanumeriek’?

Voor de toegestane tekens wordt gebruikt gemaakt van de tekenset utf-8. Utf-8 is een brede standaard waarin bijvoorbeeld ook streepjes, een dakje, een umlaut en een accent grave voorkomen.

Voor sommige attributen is de tekenset in de catalogus expliciet ingeperkt (bijvoorbeeld huisletter a-z, A-Z en huisnummertoevoeging a-z, A-Z, 0-9).

Voor straatnamen en woonplaatsnamen zijn in de catalogi geen verdere beperkingen opgenomen; hiervoor zijn alle tekens uit de tekenset utf-8 toegestaan.

Op stelselniveau is gesproken over tekensets, utf-8 is uitgangspunt en iedere basisregistratie mag er indien nodig voor haar eigen gegevens (bijv. GBA voor persoonsnaam) een beperking opleggen.

Meer informatie: BAG Catalogus (Grondslagen).