Catalogus BAG 2018
Systeembeschrijving van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Inhoud van hoofdstuk 7 Attributen & relaties


7 Attributen & relaties

7.1 Woonplaats

7.1.1 identificatie

Tabel 7.1.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.03
Definitie De unieke aanduiding van een woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0
Datum opname Augustus 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 4
Domein: Patroon Een natuurlijk getal tussen 0001 en 9999
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting De woonplaatsen worden vastgesteld door de gemeenten. De vastgestelde woonplaatsen worden voorzien van een unieke aanduiding, te vergelijken met de gemeentecode volgens Tabel 33 Gemeententabel van de Landelijke Tabellen GBA. Deze aanduiding wordt verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.1.2 naam

Tabel 7.1.2.a: Beschrijving van het attribuut naam

Naam naam
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.70
Definitie De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen woonplaats.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0
Datum opname Augustus 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..80
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting Het maximale aantal te gebruiken tekens voor een benaming is tachtig. Het verdient aanbeveling te streven naar korte benamingen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.1.3 geometrie

Tabel 7.1.3.a: Beschrijving van het attribuut geometrie

Naam geometrie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.71
Definitie De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van een woonplaats.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type VlakOfMultivlak
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.1.4 status

Tabel 7.1.4.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.79
Definitie De fase van de levenscyclus van een woonplaats, waarin de betreffende woonplaats zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type StatusWoonplaats
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De basisregistratie adressen en gebouwen bevat gegevens over zowel bestaande woonplaatsen als opgeheven woonplaatsen. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van de woonplaats te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.1.5 geconstateerd

Tabel 7.1.5.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.72
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een woonplaats in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een woonplaats dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om door burgers aangebrachte woonplaatsbenamingen die binnen andere processen aan het licht zijn gekomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.1.6 documentdatum

Tabel 7.1.6.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.77
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een woonplaats heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 3.0
Datum opname Augustus 2004
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.1.7 documentnummer

Tabel 7.1.7.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.78
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een woonplaats heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 3.0
Datum opname Augustus 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2 Openbare ruimte

7.2.1 identificatie

Tabel 7.2.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.01
Definitie De unieke aanduiding van een openbare ruimte.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type Objectnummering
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Elke openbare ruimte waarvan gegevens zijn opgenomen in de basisregistratie adressen, wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.2.2 naam

Tabel 7.2.2.a: Beschrijving van het attribuut naam

Naam naam
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.10
Definitie De naam die aan een openbare ruimte is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..80
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting Het verdient aanbeveling te streven naar korte benamingen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2.3 type

Tabel 7.2.3.a: Beschrijving van het attribuut type

Naam type
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.16
Definitie De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type TypeOpenbareRuimte
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2.4 status

Tabel 7.2.4.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.19
Definitie De fase van de levenscyclus van een openbare ruimte waarin de betreffende openbare ruimte zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type StatusNaamgeving
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De basisregistratie adressen en gebouwen bevat gegevens over zowel bestaande openbare ruimten als ingetrokken openbare ruimten. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van de openbare ruimte te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2.5 geconstateerd

Tabel 7.2.5.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.11
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een openbare ruimte in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een naam van een openbare ruimte dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om door burgers aangebrachte benamingen die binnen andere processen aan het licht zijn gekomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2.6 documentdatum

Tabel 7.2.6.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.17
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of verwijdering van gegevens ten aanzien van een openbare ruimte heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2.7 documentnummer

Tabel 7.2.7.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.18
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een openbare ruimte heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.2.8 Relatie: ligt in gerelateerde woonplaats

Tabel 7.2.8.a: Beschrijving van de relatiesoort: ligt in

Naam ligt in
Definitie Een openbare ruimte ligt in een woonplaats.

Tabel 7.2.8.b: Beschrijving van de relatierol: gerelateerde woonplaats

Naam gerelateerde woonplaats
Stereotype «Relatiesoort»«Relatierol»
Uni-directioneel Source -> Destination
Objecttype Openbare ruimte
Gerelateerde objecttype Woonplaats
Type aggregatie -
Kardinaliteit [1]
Herkomst BAG
Code 11.15
Definitie Unieke aanduiding van de Woonplaats waarbinnen een Openbare ruimte is gelegen.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De woonplaats behorende bij de nummeraanduiding prevaleert boven de woonplaats behorende bij de openbare ruimte. Achtergrond hiervan is dat de locatie van het object bepalend is voor de vraag in welke woonplaats een adres is gelegen.
Mogelijk geen waarde Nee

7.3 Nummeraanduiding

7.3.1 identificatie

Tabel 7.3.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.02
Definitie De unieke aanduiding van een nummeraanduiding.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type Objectnummering
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Elke nummeraanduiding waarvan gegevens zijn opgenomen in de basisregistratie adressen en gebouwen, wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.3.2 huisnummer

Tabel 7.3.2.a: Beschrijving van het attribuut huisnummer

Naam huisnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.20
Definitie Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type Integer
Domein: Lengte 1..5
Domein: Patroon Een natuurlijk getal tussen 1 en 99999
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.3 huisletter

Tabel 7.3.3.a: Beschrijving van het attribuut huisletter

Naam huisletter
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.30
Definitie Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1
Domein: Patroon Een hoofdletter (A – Z) of kleine letter (a – z)
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [0..1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.4 huisnummertoevoeging

Tabel 7.3.4.a: Beschrijving van het attribuut huisnummertoevoeging

Naam huisnummertoevoeging
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.40
Definitie Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..4
Domein: Patroon Maximaal vier alfanumerieke tekens bestaande uit een combinatie van hoofdletters (A – Z), kleine letters (a – z) en/of cijfers (0 – 9)
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [0..1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.5 postcode

Tabel 7.3.5.a: Beschrijving van het attribuut postcode

Naam postcode
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.60
Definitie De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer.
Herkomst definitie Ontleend aan Logisch Ontwerp GBA versie 3.0
Datum opname Augustus 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 6
Domein: Patroon Combinatie van vier cijfers (0 – 9) en twee hoofdletters (A – Z)
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [0..1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Ja
Identificerend Nee

7.3.6 type adresseerbaar object

Tabel 7.3.6.a: Beschrijving van het attribuut type adresseerbaar object

Naam type adresseerbaar object
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.66
Definitie De aard van het object waaraan een nummeraanduiding is toegekend.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type TypeAdresseerbaarObject
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.7 status

Tabel 7.3.7.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.69
Definitie De fase van de levenscyclus van een nummeraanduiding waarin de betreffende nummeraanduiding zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type StatusNaamgeving
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De basisregistratie adressen en gebouwen bevat gegevens over zowel bestaande nummeraanduidingen als ingetrokken nummeraanduidingen. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van de nummeraanduiding te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.8 geconstateerd

Tabel 7.3.8.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.21
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een nummeraanduiding in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie BAG
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een nummeraanduiding dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om door burgers aangebrachte nummeraanduidingen die binnen andere processen aan het licht zijn gekomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.9 documentdatum

Tabel 7.3.9.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.67
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een nummeraanduiding heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.10 documentnummer

Tabel 7.3.10.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 11.68
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een nummeraanduiding heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Oktober 2002
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.3.11 Relatie: ligt in gerelateerde woonplaats

Tabel 7.3.11.a: Beschrijving van de relatiesoort: ligt in

Naam ligt in
Definitie Een adresseerbaar object ligt in een woonplaats.

Tabel 7.3.11.b: Beschrijving van de relatierol: gerelateerde woonplaats

Naam gerelateerde woonplaats
Stereotype «Relatiesoort»«Relatierol»
Uni-directioneel Source -> Destination
Objecttype Nummeraanduiding
Gerelateerde objecttype Woonplaats
Type aggregatie -
Kardinaliteit [0..1]
Herkomst BAG
Code 11.61
Definitie Unieke aanduiding van de woonplaats waarbinnen het object waaraan de Nummeraanduiding is toegekend is gelegen.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting Als dit gegeven is opgenomen dan wordt het adres van het object bepaald door de naam van de openbare ruimte, het huisnummer, een eventuele huisletter en huisnummertoevoeging en de woonplaats zoals die met dit gegeven wordt bepaald. De woonplaats behorende bij de nummeraanduiding prevaleert dus boven de woonplaats behorende bij de openbare ruimte. Achtergrond hiervan is dat de locatie van het object bepalend is voor de vraag in welke woonplaats een adres is gelegen.
Mogelijk geen waarde Nee

7.3.12 Relatie: ligt aan gerelateerde openbare ruimte

Tabel 7.3.12.a: Beschrijving van de relatiesoort: ligt aan

Naam ligt aan
Definitie Een adresseerbaar object ligt aan een openbare ruimte.

Tabel 7.3.12.b: Beschrijving van de relatierol: gerelateerde openbare ruimte

Naam gerelateerde openbare ruimte
Stereotype «Relatiesoort»«Relatierol»
Uni-directioneel Source -> Destination
Objecttype Nummeraanduiding
Gerelateerde objecttype Openbare ruimte
Type aggregatie -
Kardinaliteit [1]
Herkomst BAG
Code 11.65
Definitie De unieke aanduiding van een Openbare ruimte waaraan een adresseerbaar object is gelegen.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0
Datum opname Oktober 2002
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee

7.4 Pand

7.4.1 identificatie

Tabel 7.4.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.01
Definitie De unieke aanduiding van een pand.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Objectnummering
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Elk pand waarvan gegevens zijn opgenomen in de BAG wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.4.2 geometrie

Tabel 7.4.2.a: Beschrijving van het attribuut geometrie

Naam geometrie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.20
Definitie De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van het bovenzicht van de omtrekken van een pand.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type GM_Surface
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.4.3 oorspronkelijk bouwjaar

Tabel 7.4.3.a: Beschrijving van het attribuut bouwjaar

Naam oorspronkelijk bouwjaar
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.30
Definitie De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of zal worden opgeleverd.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Year
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting Bij het initieel opvoeren van een PAND wordt door de gemeente een reële inschatting gemaakt van het waarschijnlijke bouwjaar van het PAND. Bij het bouwkundig gereed opleveren van het PAND wordt deze waarde in voorkomende gevallen aangepast. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.4.4 status

Tabel 7.4.4.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.31
Definitie De fase van de levenscyclus van een pand waarin het betreffende pand zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type StatusPand
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De basisregistratie adressen en gebouwen bevat gegevens over zowel daadwerkelijk aanwezige panden, als nog tot stand te brengen en verdwenen panden. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van het pand te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.4.5 geconstateerd

Tabel 7.4.5.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.02
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een pand in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een pand dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet eerder in de registratie opgenomen panden, vanwege het ontbreken van de voor de bouw benodigde vergunning.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.4.6 documentdatum

Tabel 7.4.6.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.97
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een pand heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Alleen een datum die gelijk is aan of die is gelegen voor de datum van het opnemen of muteren van het betreffende gegeven kan in de registratie worden opgenomen. In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.4.7 documentnummer

Tabel 7.4.7.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 55.98
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een pand heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.5 Adresseerbaar object

7.5.1 Relatie: heeft als hoofdadres hoofdadres

Tabel 7.5.1.a: Beschrijving van de relatiesoort: heeft als hoofdadres

Naam heeft als hoofdadres
Definitie Een adresseerbaar object heeft als hoofdadres een nummeraanduiding.

Tabel 7.5.1.b: Beschrijving van de relatierol: hoofdadres

Naam hoofdadres
Stereotype «Relatiesoort»«Relatierol»
Uni-directioneel Source -> Destination
Objecttype Adresseerbaar object
Gerelateerde objecttype Nummeraanduiding
Type aggregatie -
Kardinaliteit [1]
Herkomst BAG
Code 100.51
Definitie De unieke aanduiding van de Nummeraanduiding die in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is aangemerkt als het hoofdadres van een adresseerbaar object.
Herkomst definitie BAG
Datum opname Januari 2017
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee

7.5.2 Relatie: heeft als nevenadres nevenadres

Tabel 7.5.2.a: Beschrijving van de relatiesoort: heeft als nevenadres

Naam heeft als nevenadres
Definitie Een adresseerbaar object heeft als nevenadres een nummeraanduiding.

Tabel 7.5.1.b: Beschrijving van de relatierol: nevenadres

Naam nevenadres
Stereotype «Relatiesoort»«Relatierol»
Uni-directioneel Source -> Destination
Objecttype Adresseerbaar object
Gerelateerde objecttype Nummeraanduiding
Type aggregatie -
Kardinaliteit [0..*]
Herkomst BAG
Code 100.52
Definitie De unieke aanduiding van de Nummeraanduiding die in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is aangemerkt als het nevenadres van een adresseerbaar object.
Herkomst definitie BAG
Datum opname Januari 2017
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee

7.6 Ligplaats

7.6.1 identificatie

Tabel 7.6.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 58.01
Definitie De unieke aanduiding van een ligplaats.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Objectnummering
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Elke Ligplaats waarvan gegevens zijn opgenomen in de basisregistratie adressen en gebouwen wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.6.2 status

Tabel 7.6.2.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 58.03
Definitie De fase van de levenscyclus van een ligplaats waarin de betreffende ligplaats zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type StatusPlaats
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De BAG bevat gegevens over zowel daadwerkelijk aanwezige ligplaatsen als ingetrokken ligplaatsen. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van de ligplaats te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.6.3 geometrie

Tabel 7.6.3.a: Beschrijving van het attribuut geometrie

Naam geometrie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 58.20
Definitie De tweedimensionale geometrische representatie van de omtrekken van een ligplaats
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type GM_Surface
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.6.4 geconstateerd

Tabel 7.6.4.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 58.02
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een ligplaats in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een ligplaats dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het feitelijk permanent gebruik van een plaats in het water dat binnen andere processen aan het licht is gekomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.6.5 documentdatum

Tabel 7.6.5.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 58.97
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een ligplaats heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.6.6 documentnummer

Tabel 7.6.6.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 59.98
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een ligplaats heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.7 Standplaats

7.7.1 identificatie

Tabel 7.7.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 57.01
Definitie De unieke aanduiding van een standplaats.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Objectnummering
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Elke standplaats waarvan gegevens zijn opgenomen in de BAG wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.7.2 status

Tabel 7.7.2.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 57.03
Definitie De fase van de levenscyclus van een standplaats waarin de betreffende standplaats zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0
Datum opname Februari 2006
Domein: Type StatusPlaats
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De BAG bevat gegevens over zowel daadwerkelijk aanwezige standplaatsen als ingetrokken standplaatsen. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van de standplaats te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.7.3 geometrie

Tabel 7.7.3.a: Beschrijving van het attribuut geometrie

Naam geometrie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 57.20
Definitie De tweedimensionale geometrische representatie van de omtrekken van een standplaats
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type GM_Surface
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.7.4 geconstateerd

Tabel 7.7.4.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 57.02
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een standplaats in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie BAG
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een standplaats dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het feitelijk gebruik van (een gedeelte van) een terrein dat binnen andere processen aan het licht is gekomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.7.5 documentdatum

Tabel 7.7.5.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 57.97
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een standplaats heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.7.6 documentnummer

Tabel 7.7.6.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 57.98
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een standplaats heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8 Verblijfsobject

7.8.1 identificatie

Tabel 7.8.1.a: Beschrijving van het attribuut identificatie

Naam identificatie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.01
Definitie De unieke aanduiding van een verblijfsobject.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Objectnummering
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Elk verblijfsobject waarvan gegevens zijn opgenomen in de basisregistratie gebouwen wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.8.2 geometrie

Tabel 7.8.2.a: Beschrijving van het attribuut geometrie

Naam geometrie
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.20
Definitie De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van een verblijfsobject
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type PuntOfVlak
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8.3 gebruiksdoel

Tabel 7.8.3.a: Beschrijving van het attribuut gebruiksdoel

Naam gebruiksdoel
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.30
Definitie Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject zoals in de vergunning is opgenomen of bij constatering is vastgesteld.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Gebruiksdoel
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1..*]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting Het gebruiksdoel zal initieel worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie conform de categorisering van het Bouwbesluit 2012 zoals deze in de bouwvergunning als zodanig is aangemerkt. Het gebruiksdoel dient niet te worden verward met de planologische bestemming en het feitelijk gebruik.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Ja

7.8.4 oppervlakte

Tabel 7.8.4.a: Beschrijving van het attribuut oppervlakte

Naam oppervlakte
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.31
Definitie De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Integer
Domein: Lengte 1..6
Domein: Patroon Een natuurlijk getal tussen 1 en 999999
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De exacte wijze van bepalen van de gebruiksoppervlakte wordt beschreven in NEN 2580. In essentie komt dit erop neer dat de gebruiksoppervlakte van een Verblijfsobject wordt bepaald door hetgeen op vloerniveau wordt gemeten uitgaande van de binnenzijde van de omhullende scheidingsconstructies. Vides en schalmgaten van meer dan 4 m² blijven buiten beschouwing, evenals inspringingen en uitspringingen langs de omtrekken van minder dan 0,5 m². Gebroken positieve waarden waardoor decimalen achter de komma ontstaan, vormen geen natuurlijke getallen. Om een natuurlijk getal te verkrijgen, zal in die gevallen afronding op de nabijgelegen gehele waarde moeten plaatsvinden. Oppervlakten kleiner dan 1 m² worden altijd afgerond op 1 m².
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8.5 status

Tabel 7.8.5.a: Beschrijving van het attribuut status

Naam status
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.32
Definitie De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject waarin het betreffende verblijfsobject zich bevindt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type StatusVerblijfsobject
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting De BAG bevat gegevens over zowel daadwerkelijk aanwezige verblijfsobjecten, als nog tot stand te brengen en verdwenen verblijfsobjecten. Om het onderscheid tussen de stadia in de levenscyclus van het verblijfsobject te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8.6 geconstateerd

Tabel 7.8.6.a: Beschrijving van het attribuut geconstateerd

Naam geconstateerd
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.02
Definitie Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een verblijfsobject in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Herkomst definitie BAG
Datum opname Februari 2006
Domein: Type Indicatie
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Het feitelijk bestaan van een verblijfsobject dient daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet eerder in de registratie opgenomen verblijfsobjecten, vanwege het ontbreken van de voor de bouw benodigde vergunning of vanwege het niet benodigd zijn van een dergelijke vergunning.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8.7 documentdatum

Tabel 7.8.7.a: Beschrijving van het attribuut documentdatum

Naam documentdatum
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.97
Definitie De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een verblijfsobject heeft plaatsgevonden.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type Date
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting Alleen een datum die gelijk is aan of die is gelegen voor de datum van het opnemen of muteren van het betreffende gegeven kan in de registratie worden opgenomen. In het geval het brondocument een besluit van een bestuursorgaan betreft, dan is de datum van het brondocument de datum waarop het besluit is genomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8.8 documentnummer

Tabel 7.8.8.a: Beschrijving van het attribuut documentnummer

Naam documentnummer
Stereotype «Attribuutsoort»
Herkomst BAG
Code 56.98
Definitie De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Domein: Type AN
Domein: Lengte 1..40
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit [1]
Authentiek Basisgegeven
Indicatie in onderzoek Nee
Toelichting  
Mogelijk geen waarde Nee
Identificerend Nee

7.8.9 Relatie: maakt deel uit van gerelateerd pand

Tabel 7.8.9.a: Beschrijving van de relatiesoort: maakt deel uit van

Naam maakt deel uit van
Definitie Een verblijfsobject maakt onderdeel uit van een pand.

Tabel 7.8.9.b: Beschrijving van de relatierol: gerelateerd pand

Naam gerelateerd pand
Stereotype «Relatiesoort»«Relatierol»
Uni-directioneel Source -> Destination
Objecttype Verblijfsobject
Gerelateerde objecttype Pand
Type aggregatie -
Kardinaliteit [1..*]
Herkomst BAG
Code 56.90
Definitie De unieke aanduiding van een Pand waarvan het Verblijfsobject onderdeel uitmaakt.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname Februari 2004
Indicatie materiële historie Ja
Indicatie formele historie Ja
Authentiek Authentiek
Indicatie in onderzoek Ja
Toelichting Ten aanzien van elk in de BAG opgenomen verblijfsobject wordt aangegeven, welke identificatiecodes zijn toegekend aan de panden waarbinnen het verblijfsobject is gelegen. In de meeste gevallen zal dit een enkel pand betreffen. In een aantal gevallen zal het verblijfsobject zijn gelegen in meer dan een pand. In dat geval worden hier de identificatiecodes opgenomen van de verschillende panden waarbinnen het verblijfsobject is gelegen. Bij het relateren van het verblijfsobject aan het pand of de panden waarvan het verblijfsobject onderdeel uitmaakt, wordt gebruik gemaakt van de identificatie van een pand, zoals deze eveneens in de BAG is opgenomen.
Mogelijk geen waarde Nee

7.9 Samengestelde attributen

7.9.1 Objectnummering

Deze paragraaf geeft een beschrijving (zie tabel 7.9.1.a) en benoemt de gegevens­elementen (zie tabel 7.9.1.b) van het samengestelde attribuut objectnummering.

Tabel 7.9.1.a: Beschrijving van het samengestelde attribuut objectnummering

Naam objectnummering
Definitie Unieke objectaanduiding binnen een gemeente
Stereotype «Complex gegevenstype»
Datum opname Februari 2004

Tabel 7.9.1.b: Overzicht van de gegevens­elementen van het samengestelde attribuut objectnummering

Attribuut Kardinaliteit Beschrijving
gemeentecode [1] Zie paragraaf 7.9.1.1
objecttypecode [1] Zie paragraaf 7.9.1.2
objectvolgnummer [1] Zie paragraaf 7.9.1.3

7.9.1.1 gemeentecode

Tabel 7.9.1.1.a: Beschrijving van het gegevenselement gemeentecode

Naam gemeentecode
Stereotype «Gegevenselement»
Herkomst BAG
Code  
Definitie De unieke aanduiding van de gemeente in Nederland die aan het object een identificatienummer heeft toegekend.
Herkomst definitie Ontleend aan Logisch Ontwerp GBA versie 3.0
Datum opname  
Domein: Type AN
Domein: Lengte 4
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.9.1.2 objecttypecode

Tabel 7.9.1.2.a: Beschrijving van het gegevenselement objecttypecode

Naam objecttypecode
Stereotype «Gegevenselement»
Herkomst BAG
Code  
Definitie Een code waarmee het objecttype van een object wordt aangegeven.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0
Datum opname  
Domein: Type Objecttypecode
Domein: Lengte 2
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.9.1.3 objectvolgnummer

Tabel 7.9.1.3.a: Beschrijving van het gegevenselement objectvolgnummer

Naam objectvolgnummer
Stereotype «Gegevenselement»
Herkomst BAG
Code  
Definitie Een uniek volgnummer waarmee een object van een bepaald objecttype binnen een gemeente kan worden aangeduid.
Herkomst definitie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3
Datum opname  
Domein: Type AN
Domein: Lengte 10
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.9.2 puntOfVlak

Deze paragraaf geeft een beschrijving (zie tabel 7.9.2.a) en benoemt de gegevens­elementen (zie tabel 7.9.2.b) van het samengestelde attribuut puntOfVlak

Tabel 7.9.2.a: Beschrijving van het samengestelde attribuut puntOfVlak

Naam puntOfVlak
Definitie Een samengesteld geometriegegevenstype waarbij wordt afgedwongen dat voor de geometrie een keuze gemaakt moet worden tussen een punt (GM_Point) of een vlak (GM_Surface).
Stereotype «Union»
Datum opname Januari 2017

Tabel 7.9.2.b: Overzicht van de gegevens­elementen van het samengestelde attribuut puntOfVlak

Attribuut Kardinaliteit Beschrijving
Punt [1] Zie paragraaf 7.9.2.1
Vlak [1] Zie paragraaf 7.9.2.2

7.9.2.1 punt

Tabel 7.9.2.1.a: Beschrijving van het gegevenselement punt

Naam punt
Stereotype «Union element»
Herkomst GML
Code  
Definitie Puntgeometrie
Herkomst definitie  
Datum opname  
Domein: Type GM_Point
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.9.2.2 vlak

Tabel 7.9.2.2.a: Beschrijving van het gegevenselement vlak

Naam vlak
Stereotype «Union element»
Herkomst GML
Code  
Definitie Vlakgeometrie
Herkomst definitie  
Datum opname  
Domein: Type GM_Surface
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.9.3 vlakOfMultivlak

Deze paragraaf geeft een beschrijving (zie tabel 7.9.3.a) en benoemt de gegevens­elementen (zie tabel 7.9.3.b) van het samengestelde attribuut vlakOfMultivlak

Tabel 7.9.3.a: Beschrijving van het samengestelde attribuut vlakOfMultivlak

Naam vlakOfMultivlak
Definitie Een samengesteld geometriegegevenstype waarbij wordt afgedwongen dat voor de geometrie een keuze gemaakt moet worden tussen een vlak (GM_Surface) of een multivlak (GM_MultiSurface).
Stereotype «Union»
Datum opname Januari 2017

Tabel 7.9.3.b: Overzicht van de gegevens­elementen van het samengestelde attribuut vlakOfMultivlak

Attribuut Kardinaliteit Beschrijving
vlak [1] Zie paragraaf 7.9.3.1
multivlak [1] Zie paragraaf 7.9.3.2

7.9.3.1 vlak

Tabel 7.9.3.1.a: Beschrijving van het gegevenselement vlak

Naam vlak
Stereotype «Union element»
Herkomst GML
Code  
Definitie Vlakgeometrie
Herkomst definitie  
Datum opname  
Domein: Type GM_Surface
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.9.3.2 multivlak

Tabel 7.9.3.2.a: Beschrijving van het gegevenselement multivlak

Naam multivlak
Stereotype «Union element»
Herkomst GML
Code  
Definitie  
Herkomst definitie Multivlakgeometrie
Datum opname  
Domein: Type GM_MultiSurface
Domein: Lengte  
Domein: Patroon  
Indicatie materiële historie  
Indicatie formele historie  
Kardinaliteit [1]
Authentiek  
Indicatie in onderzoek  
Toelichting  
Mogelijk geen waarde  
Identificerend Nee

7.10 Gegevenstypen

7.10.1 AN

Tabel 7.10.1.a: Beschrijving van het gegevenstype AN

Naam AN
Definitie Datatype met een eigen naam, analoog aan CharacterString. De minimale lengte is tenminste een teken en de eerste positie mag geen spatie bevatten. Alle 335 tekens uit de gestandaardiseerde deelverzameling MES-1 van Unicode zijn toegestaan1
Stereotype «Simpel gegevenstype»

Voetnoten

  1. ISO/IEC (2010) International Standard ISO/IEC 10646, Final Committee Draft, Second edition, p. 2076. http://unicode.org/L2/L2010/10038-fcd10646-main.pdf