Catalogus BAG 2018
Systeembeschrijving van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Deze website bevat de onlineversie van de Catalogus BAG 2018 zoals de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze op 29 maart 2018 heeft vastgesteld .