Catalogus BAG 2018
Systeembeschrijving van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

5 Conceptueel model

Figuur 5.1 geeft een vereenvoudigde weergave van de conceptuele modellering van de BAG-objecttypen. De beschrijving van deze objecttypen staat in hoofdstuk 6 en die van hun eigenschappen in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. De eigenschappen worden door alle BAG-objecttypen overerfd.

Objecttypen met een schuingedrukte naam zijn abstracte objecttypen. Deze komen niet als concreet object voor in een BAG-product.

Figuur 5.1: Conceptueel gegevensmodel met objecttypen, attributen en onderlinge relaties