Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Er is tijdens het invoeren een fout gemaakt, wat nu?

Er moet een nieuw brondocument worden aangemaakt voor de correctie. Dit nieuwe brondocument is een ambtelijke verklaring waarin vermeld wordt dat er een vergissing is gemaakt en waarin verwezen wordt naar het originele brondocument. De brondocumentdatum en de datum begin geldigheid zijn beide gelijk aan de dagtekening van de ambtelijke verklaring.

Het doorvoeren van mutaties met terugwerkende kracht is niet toegestaan. Dit wordt ook toegelicht bij het attribuut documentdatum in paragraaf 7.4.6 van de Catalogus:

Alleen een datum die gelijk is aan of die is gelegen voor de datum van het opnemen of muteren van het betreffende gegeven kan in de registratie worden opgenomen.


attributen:
trefwoorden:
Zoek…