Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Inleiding BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

De kwaliteit van de BAG is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan. Het BAG Kwaliteitsdashboard geeft inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG-registratie per gemeente en is via Mijn Kadaster te benaderen.

» Klik hier voor de handleiding van het Kwaliteitsdashboard «


Het dashboard is opgedeeld in thema's. Per thema kunt u zien wat de kwaliteit is van de registratie van uw gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

De actuele thema's zijn:

Actualiteit (pagina ENSIA) (2024-01-19)
Dit kwaliteitsthema geeft inzicht in de actualiteit van de gegevens in de BAG. De resultaten hiervan zijn te vinden op de pagina ENSIA in het BAG Kwaliteitsdashoard.
Fouten (2021-10-01)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met resultaten die afwijken van de kaders binnen de Wet bag en daarmee als echte fouten worden gekwalificeerd.
Signaleringen (2021-10-01)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages die signaleringen bevatten over de kwaliteit van verschillende onderdelen binnen de BAG.
Statusconflicten (2018-11-22)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met ongeldige statuscombinaties tussen objecten binnen de BAG.
Terugmeldingen (2022-11-23)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages omtrent de kwaliteit van de terugmeldingen in de BAG.

Zoek…