Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Inleiding BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

De kwaliteit van de BAG is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan. Het BAG Kwaliteitsdashboard geeft inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG-registratie per gemeente en is via Mijn Kadaster te benaderen.

Een uitgebreide toelichting op de werking van het Kwaliteitsdashboard vindt u hier.


Het dashboard is opgedeeld in thema's. Per thema kunt u zien wat de kwaliteit is van de registratie van uw gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

De actuele thema's zijn:

Actualiteit (2018-12-05)
Dit kwaliteitsthema geeft inzicht in de actualiteit van de gegevens in de BAG.
Adressen (2018-06-08)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages omtrent de kwaliteit van de adressen in de BAG.
Bouwjaren en oppervlaktes en gebruiksdoelen (2018-06-08)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages rondom de kwaliteit van bouwjaren, oppervlaktes en gebruiksdoelen in de BAG.
Geometrie (2018-06-08)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages rondom de kwaliteit van de geometrie binnen de BAG.
Statusconflicten (2018-06-08)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met ongeldige statuscombinaties tussen objecten binnen de BAG.
Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA (2019-07-01)
Dit kwaliteitsthema bevat de rapportage Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA (VPE) t.b.v. beantwoording van de ENSIA vragenlijsten.
Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA (2019-07-01)
Dit kwaliteitsthema bevat de rapportage Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA (VOE) t.b.v. beantwoording van de ENSIA vragenlijsten.

Zoek…