Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Dit overzicht laat zien welke wetgeving, besluiten (algemene maatregelen van bestuur), ministeriële regelingen en andere beleidsvoorschriften kaderstellend zijn voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.


Besluit bag (2009-03-09)
Vigerende versie van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen.
Besluit bag 2009 (2009-03-09)
Besluit van 9 maart 2009, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen.
Besluit bag 2017 (2017-07-06)
Wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen.
Besluit over de inwerkingtreding 2011 (2011-04-20)
Besluit over de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van drie wetten die betrekking hebben op de BAG.
Catalogus BAG 2018 (2018-07-01)
Gegevensdefinities van de inhoud van de basisregistratie en de geldende kwaliteitseisen.
Evaluatie Wet bag 2014 (2014-04-30)
Brief van de minister aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de evaluatie van de Wet bag.
Jaarplan Kwaliteit BAG 2022 (2021-12-13)
Bevat een overzicht van de kwaliteitseisen die gelden als basis voor de interne kwaliteitszorg van bronhouders. Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen, de kwaliteitsprioriteiten over 2022.
Koppelvlakbeschrijving BAG 2018 (2018-07-01)
De beschrijving van het koppelvlak met de landelijke voorziening ten behoeve van het elektronisch berichtenverkeer met die voorziening.
Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2021 (2021-01-01)
Beleidsnotitie met een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Het Kwaliteit- en Toezichtkader 2021 voor de BAG is vigerend. Begin 2022 zal het geüpdatete kader gepubliceerd worden na afstemming met de stakeholders.
Memorie van toelichting 2007 (2007-02-28)
Memorie van toelichting bij de regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen.
Memorie van toelichting 2008 (2008-10-07)
Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag en de Kadasterwet.
Memorie van toelichting 2016 (2016-06-23)
Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag.
Overzicht wet- en regelgeving (2018-07-01)
Overzicht van de vigerende wetgeving, de wijzingen in wet- en regelgeving en de wet- en regelgeving vanaf de datum inwerkingtreding.
Regeling bag (2009-06-08)
Vigerende versie van de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen.
Regeling bag 2009 (2009-06-08)
Regeling van 8 juni 2009 houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling bag 2018 (2018-06-25)
Regeling van 25 juni 2018 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling periodieke controle bag 2018 (2018-03-29)
Regeling van 29 maart 2018 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen (2011-10-25)
Regels met betrekking tot de periodieke controle van de basisregistratie adressen en gebouwen.
Werkafspraak Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0 (2018-07-04)
Werkafspraak hoe om te gaan met Panden en OverigeBouwwerken in de BGT.
Wet bag (2008-01-24)
Vigerende versie van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.
Wijzigingswet bag 2008 (2008-10-07)
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Wijzigingswet bag 2017 (2017-02-10)
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Zoek…