Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum woensdag 20 april 2011

Besluit over de inwerkingtreding

Het Besluit van 20 april 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, van de wet van 14 februari 2009 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Kadasterwet (aanvulling, verduidelijking en enige technische verbeteringen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en aanvulling van de Kadasterwet in verband met de toedeling van taken aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ten aanzien van de landelijke voorziening voor de basisregistraties adressen en gebouwen) (Stb. 110) en van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (Stb. 2011, 2) vindt u in het Staatsblad.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:

Zoek…