Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Dit overzicht laat zien welke artikelen relevant zijn voor elk van de verschillende relaties tussen de objecttypen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.


Heeft als hoofdadres (2018-07-01)
Een adresseerbaar object heeft als hoofdadres een nummeraanduiding.
Heeft als nevenadres (2018-07-01)
Een adresseerbaar object heeft als nevenadres een nummeraanduiding.
Ligt aan (2018-07-01)
Een adresseerbaar object ligt aan een openbare ruimte.
Ligt in (2018-07-01)
Een openbare ruimte of adresseerbaar object ligt in een woonplaats.
Maakt deel uit van (2018-07-01)
Een verblijfsobject maakt onderdeel uit van een pand.

Relatie Objecttypen met de relatie
Ligt in Openbare ruimte, nummeraanduiding
Ligt aan Nummeraanduiding
Heeft als hoofdadres Ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Heeft als nevenadres Ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Maakt deel uit van Verblijfsobject
Zoek…