Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Dit overzicht laat zien welke artikelen relevant zijn voor elk van de attributen van de objecttypen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.


Documentdatum (2018-07-01)
De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden.
Documentnummer (2018-07-01)
De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Gebruiksdoel (2018-11-27)
Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject zoals in de vergunning is opgenomen of bij constatering is vastgesteld.
Geconstateerd (2018-07-01)
Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Geometrie (2020-12-07)
De geometrische representatie van de omtrekken van een object.
Huisletter (2018-07-01)
Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
Huisnummer (2018-07-01)
Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
Huisnummertoevoeging (2018-07-01)
Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
Identificatie (2018-07-01)
De unieke aanduiding van een object.
Naam (2018-07-01)
De naam die aan een object is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.
Oorspronkelijk bouwjaar (2023-02-15)
De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of zal worden opgeleverd.
Oppervlakte (2023-09-19)
De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters.
Postcode (2019-02-25)
De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer.
Status (2018-07-01)
De fase van de levenscyclus van een object waarin het betreffende object zich bevindt.
Type (2018-07-01)
De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.
Type adresseerbaar object (2018-07-01)
De aard van het object waaraan een nummeraanduiding is toegekend.

Attribuut Objecttypen met het attribuut
Documentdatum Woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Documentnummer Woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Gebruiksdoel Verblijfsobject
Geconstateerd Woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Geometrie Woonplaats, pand, ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Huisletter Nummeraanduiding
Huisnummer Nummeraanduiding
Huisnummertoevoeging Nummeraanduiding
Identificatie Woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Naam Woonplaats, openbare ruimte
Oorspronkelijk bouwjaar Pand
Oppervlakte Verblijfsobject
Postcode Nummeraanduiding
Status Woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, ligplaats, standplaats, verblijfsobject
Type Openbare ruimte
Type adresseerbaar object Nummeraanduiding
Zoek…