Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Huisnummer

Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit attribuut:


Zoek…