Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Onderzoek afgerond

Naam gebeurtenis
Onderzoek afgerond
Code gebeurtenis
BAG-OA
Beschrijving gebeurtenis
Na afronding van een onderzoek wordt de aanduiding 'In onderzoek' bij de onderzochte attributen verwijderd.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
Een ambtelijke verklaring
Resultaat
De betreffende attribu(u)t(en) heeft/hebben hebben de waarde N bij 'In onderzoek' gekregen.
Opmerkingen
Het afronden van het onderzoek leidt uitsluitend tot een beëindiging van het onderzoek in de registratie. Als blijkt dat een attribuut van het object aangepast moet worden, vindt er een aparte mutatie van het BAG object plaats op basis van de gebeurtenis 'Correctie of mutatie naar aanleiding van signalering'.
Voorbeeld
Uit een onderzoek is op 4 augustus 2017 duidelijk geworden dat het bouwjaar van een schuurtje inderdaad 2000 moet zijn in plaats van 1980. Op basis van een ambtelijke verklaring (documentnummer 66220) wordt op 04-08-2017 het onderzoek naar de juistheid van het bouwjaar van het pand beëindigd. Het bouwjaar van het pand wordt via een aparte mutatie aangepast in de BAG registratie op basis van de gebeurtenis 'Correctie naar aanleiding van signalering'.

Zoek…