Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Verblijfsobject

In de Catalogus BAG 2018 is voor een verblijfsobject de volgende definitie opgenomen:

Kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Een veelgebruikte afkorting voor de naam van dit objecttype is vbo.

Voor de afbakening van verblijfsobjecten wordt gebruik gemaakt van onderstaande beslisboom conform de Catalogus BAG 2018.

graph TB
  A((START))-->B
  B(1. Betreft de ruimte een of meer binnen-<br/>ruimten binnen een of meer panden?)-->|ja|C
  C(2. Is er binnen de ruimte sprake van aan-<br/>eengesloten samenhangend gebruik?)-->|ja|D
  D(3. Is de ruimte ontsloten via een eigen<br/>toegang vanaf de openbare weg, een<br/>eigen erf en/of een gedeelde verkeers-<br/>ruimte of geldt er een specifieke regel?)-->|ja|E
  E(4. Is de ruimte dermate groot dat een<br/>persoon er duurzaam kan verblijven?)-->|ja|F
  F(5. Heeft de ruimte een afsluitbare toegang?)-->|ja|G
  G(6. Kan de ruimte onderwerp zijn van<br/>goederenrechtelijke rechtshandelingen?)-->|ja|H
  H(7. Is de ruimte ondersteunend aan een nabij-<br/>gelegen verblijfsobject, standplaats of ligplaats?)-->|nee|I
  I(8. Is de ruimte de kleinste eenheid die aan<br/>alle criteria voldoet?)-->|ja|J
  J(9. Betreft de ruimte een uitzondering?)-->|nee|X
  X[10. Baken de ruimte af<br/>als verblijfsobject]-->Z((KLAAR))
  Y[ANDERS: De ruimte is geen<br/>verblijfsobject]-->Z
  click A href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-00" "START verblijfsobject"
  click B href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-01" "Betreft de ruimte een of meer binnenruimten binnen een of meer panden?"
  click C href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-02" "Is er binnen de ruimte sprake van aaneengesloten samenhangend gebruik?"
  click D href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-03" "Is de ruimte ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte of geldt er een specifieke regel?"
  click E href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-04" "Is de ruimte dermate groot dat een persoon er duurzaam kan verblijven?"
  click F href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-05" "Heeft de ruimte een afsluitbare toegang?"
  click G href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-06" "Kan de ruimte onderwerp zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen?"
  click H href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-07" "Is de ruimte ondersteunend aan een nabijgelegen verblijfsobject, standplaats of ligplaats?"
  click I href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-08" "Is de ruimte de kleinste eenheid die aan alle criteria voldoet?"
  click J href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-09" "Betreft de ruimte een uitzondering?"
  click X href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-10" "Baken de ruimte af als verblijfsobject"
  click Y href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-11" "De ruimte is geen verblijfsobject"
  click Z href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_vbo/verblijfsobject-99" "KLAAR verblijfsobject"

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit objecttype:


Zoek…