Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Kleine verbouwing object

Naam gebeurtenis
Kleine verbouwing object
Code gebeurtenis
BGR-KVO
Beschrijving gebeurtenis
De gemeente verleent een omgevingsvergunning tot het verbouwen van een object(en), waarbij geen wijzigingen optreden in het onderscheiden van verblijfsobjecten. Er treden uitsluitend wijzigingen op bij één of meer attributen van een bestaand pand(en) of verblijfsobject(en).
Betrokken objecttype
PAND en/of VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
De omgevingsvergunning. Een verbouwing die vergunningvrij uitgevoerd mag worden, wordt na de realisatie in de BAG geregistreerd, zodat de juiste gegevens in de BAG geregistreerd kunnen worden.
Resultaat
Het te verbouwen pand(en) krijgt de status Verbouwing pand. Ook worden de nieuwe attribuutwaarden (bijvoorbeeld de te wijzigen geometrie) alvast in de BAG geregistreerd. Het te verbouwen verblijfsobject(en) krijgt de status verbouwing verblijfsobject. Ook worden de nieuwe attribuutwaarden (bijvoorbeeld de te wijzigen oppervlakte) alvast in de BAG geregistreerd.
Opmerkingen
Een omgevingsvergunning die niet leidt tot het wijzigen van één of meer attributen in de BAG, wordt in de BAG niet geregistreerd. Alleen panden of verblijfsobjecten die geraakt worden door de verbouwing behorende bij de omgevingsvergunning, worden gemuteerd.
Voorbeeld
Op de Hyacintenlaan in Het Dorp wordt voor het pand met huisnummer 14 op 31/3/2017 een omgevingsvergunning verleend (met dossiernummer 64637) voor de bouw van een garagebox aan de woning.

objecttypen:
Zoek…