Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 maandag 7 december 2020

Geometrie

De geometrische representatie van de omtrekken van een object.

In de Catalogus BAG 2018 wordt in hoofdstuk 3.3.1. geometrie als volgt omschreven:

De geometrie betreft het loodrechte bovenaanzicht van het object met de ware vorm, afmeting en oriëntatie en positie ten opzichte van de aarde, inclusief alle zichtbare en onzichtbare delen boven en onder de grond, maar exclusief alle delen die kunnen bewegen ten opzichte van de aarde.

Pandgeometrie

Voor de geometrie van een pand is de bouwkundige constructie van het gebouw relevant en daarbij moet de daadwerkelijke pandscheiding worden aangehouden. Perceelgrenzen zijn niet relevant bij de geometrische representatie van een pand.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit attribuut:


Zoek…