Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 9 juli 2018

Hoe wordt de geometrie van een pand met bewegende delen bepaald?

Bij het bepalen van de geometrie van een pand met bewegende delen worden alle bewegende delen weggelaten of 'eraf gehaald'. Daar waar door het eraf halen, gaten ontstaan, wordt gedaan alsof die gaten er niet zijn.

Voorbeeld windturbine

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld voor een windturbine dat de geometrie dan het bovenaanzicht van de mast zal zijn, waarbij de (bewegende) gondel en de wieken worden weggelaten.

Indien de windturbine ook voldoet aan de afbakeningscriteria voor een verblijfsobject, dan wordt de oppervlakte bepaald door toepassing van de norm NEN 2580:2007 op alleen het gedeelte dat overblijft na het weglaten van de bewegende delen. Het verblijfsobject zelf kan zich dus nooit bevinden in het bewegende gedeelte.

Zoek…