Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Modeldocumenten

In de Wet bag en het Besluit bag worden een aantal besluiten en ambtelijke brondocumenten genoemd die ten grondslag kunnen liggen aan het opnemen, wijzigen of verwijderen van gegevens uit de BAG. Enkele van deze brondocumenten komen voort vanuit andere werkprocessen. Andere brondocumenten zijn specifiek voor de BAG-werkprocessen. Voor deze laatste categorie heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) enkele modeldocumenten opgesteld. Gemeenten kunnen deze modeldocumenten aanpassen aan de eigen specifieke situatie.

De complete verzameling van modeldocumenten bestaat uit:

Ambtelijke verklaring (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een ambtelijke verklaring.
Besluit tot het vaststellen van ligplaatsen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een ligplaatsbesluit.
Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een huisnummerbesluit.
Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een straatnaambesluit.
Besluit tot het vaststellen van standplaatsen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een standplaatsbesluit.
Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een woonplaatsbesluit.
Document van constatering van een object (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een document van constatering.
Mandaatbesluit uitvoering Wet bag (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een mandaatbesluit.

In de kennisbank decentrale regelgeving is ook een nieuwe modelverordening Naamgeving en nummering gepubliceerd. Meer informatie over deze wijziging is te vinden op de website van de VNG.

Zoek…