Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Pand

In de Catalogus BAG 2018 is voor een pand de volgende definitie opgenomen:

Kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

Voor de afbakening van panden wordt gebruik gemaakt van onderstaande beslisboom conform de Catalogus BAG 2018.

graph TB
  A((START))-->B
  B(1. Was het bouwwerk bij de<br/>totstandkoming een bouwkundig-<br/>constructief zelfstandige eenheid?)-->|ja|C
  C(2. Was het bouwwerk bij de<br/>totstandkoming een functioneel<br/>zelfstandige eenheid?)-->|ja|D
  D(3. Is het bouwwerk direct met de<br/>aarde verbonden?)-->|ja|E
  E(4. Is het bouwwerk duurzaam met<br/>de aarde verbonden?)-->|ja|F
  F(5. Is het bouwwerk volledig door<br/>wanden omsloten en heeft het<br/>een dichte dakconstructie?)-->|ja|G
  G(6. Is het bouwwerk betreedbaar?)-->|ja|H
  H(7. Is het bouwwerk de kleinste eenheid<br/>die aan alle criteria voldoet?)-->|ja|I
  I(8. Betreft het bouwwerk een<br/>uitzondering?)-->|nee|X
  X[9. Baken het bouwwerk<br/>af als pand]-->Z((KLAAR))
  Y[ANDERS: Het bouwwerk<br/>is geen pand]-->Z
  click A href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-00" "START pand"
  click B href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-01" "Was het bouwwerk bij de totstandkoming een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid?"
  click C href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-02" "Was het bouwwerk bij de totstandkoming een functioneel zelfstandige eenheid?"
  click D href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-03" "Is het bouwwerk direct met de aarde verbonden?"
  click E href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-04" "Is het bouwwerk duurzaam met de aarde verbonden?"
  click F href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-05" "Is het bouwwerk volledig door wanden omsloten en heeft het een dichte dakconstructie?"
  click G href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-06" "Is het bouwwerk betreedbaar?"
  click H href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-07" "Is het bouwwerk de kleinste eenheid die aan alle criteria voldoet?"
  click I href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-08" "Betreft het bouwwerk een uitzondering?"
  click X href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-09" "Baken het bouwwerk af als pand"
  click Y href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-10" "Het bouwwerk is geen pand"
  click Z href "https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beslisboomvragen_pand/pand-99" "KLAAR pand"

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit objecttype:


relaties:
Zoek…