Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 21 oktober 2020

Hoe verhouden objecttypen in de BAG zich tot objecttypen in andere (geo)basisregistraties?

De (geo)basisregistraties in Nederland zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Op onderdelen is samenhang niet optimaal. Dit betekent dat vergelijkbare gegevens van (nagenoeg) hetzelfde object op verschillende manieren worden geregistreerd in bijvoorbeeld de BRK, WOZ, BAG en BGT.

Om aan te geven hoe deze gegevens zich tot elkaar verhouden, is de samenhang van de verschillende objecttypen in de BRK, WOZ, BAG en BGT geïllustreerd in drie interactieve voorbeelden:

  1. Objecttypen voor een vrijstaande woning.
  2. Objecttypen voor een vrijstaande woning met losstaande garage.
  3. Objecttypen voor een vrijstaande woning waarbij de losstaande garage later vast gebouwd is aan de woning.

Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties tot één samenhangende objectenregistratie (SOR). De SOR is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. Meer informatie over de SOR vindt u op de website Geobasisregistraties.nl.

Zoek…