Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 21 oktober 2020 woensdag 12 juli 2023

Hoe verhouden objecttypen in de BAG zich tot objecttypen in andere (geo)basisregistraties?

De (geo)basisregistraties in Nederland zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Op onderdelen is samenhang niet optimaal. Dit betekent dat vergelijkbare gegevens van (nagenoeg) hetzelfde object op verschillende manieren worden geregistreerd in bijvoorbeeld de BRK, WOZ, BAG en BGT.

Om aan te geven hoe deze gegevens zich tot elkaar verhouden, is de samenhang van de verschillende objecttypen in de BRK, WOZ, BAG en BGT geïllustreerd in drie interactieve voorbeelden:

  1. Objecttypen voor een vrijstaande woning.
  2. Objecttypen voor een vrijstaande woning met losstaande garage.
  3. Objecttypen voor een vrijstaande woning waarbij de losstaande garage later vast gebouwd is aan de woning.

In het programma Zicht op Nederland – Datafundament wordt gewerkt aan een transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap. Hierbij wordt voortgebouwd op de verkenning die onder het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo) is gedaan. Meer informatie over Zicht op Nederland (ZoN) is te vinden op de website Geobasisregistraties.nl.


Zoek…