Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 19 september 2023

Oppervlakte

In de Catalogus BAG 2018 is voor de oppervlakte de volgende definitie opgenomen:

De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters.

Het meten van de oppervlakte

Alleen de gebruiksoppervlakte die bij het verblijfsobject hoort, wordt ingemeten. Voor de BAG wordt dus eerst het verblijfsobject afgebakend en vervolgens wordt de gebruiksoppervlakte van dat verblijfsobject bepaald. De BAG hanteert voor het meten van de gebruiksoppervlakte de norm NEN 2580:2007. Voor woningen doet de WOZ dit ook. Om de praktische toepasbaarheid van deze norm te verbeteren heeft de Waarderingskamer samen met onder andere makelaars en taxateurs een meetinstructie voor woningen ontwikkeld. De BAG onderschrijft het gebruik van deze meetinstructie voor woningen.

Let op: In de meetinstructie is aangegeven dat de BAG-oppervlakte bestaat uit de som van de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. Hiervan is sprake als de overige inpandige ruimte een binnendoor bereikbare binnenruimte van een verblijfsobject betreft.

Als de overige inpandige ruimte niet binnendoor bereikbaar is, telt deze voor de BAG niet mee bij het verblijfsobject en daarmee ook niet bij de gebruiksoppervlakte. Zie bijv. ook 'Voorbeeld 1.4 - Woning met verbonden garage' in het artikel 'Wanneer is een bouwwerk exclusief ondersteunend aan het bouwwerk waartegen het rechtstreeks is aangebouwd?', waarbij twee bestaande panden (woning en garage) worden verbonden met een tussenstuk zonder dat de panden binnendoor bereikbaar worden gemaakt.


Een binnenruimte hoeft niet binnendoor bereikbaar te zijn als een binnenruimte en een woning bij de totstandkoming aan elkaar worden gebouwd. Ze vormen dan samen één pand als de ruimte als exclusief ondersteunend gebouw tegen de woning is aangebouwd. Het maakt daarbij niet uit of de ruimte alleen bereikt kan worden door in de openlucht te komen. De gebruiksoppervlakte van de binnenruimte telt vervolgens mee, omdat de ruimte onderdeel is van het verblijfsobject. Zie hiervoor ook 'Voorbeeld 1.1 - Woning met aangebouwde garage' in het artikel 'Wanneer is een bouwwerk exclusief ondersteunend aan het bouwwerk waartegen het rechtstreeks is aangebouwd?'.

Voor meer informatie en voor de beantwoording van veelgestelde vragen met betrekking tot oppervlakte, kunt u terecht op de website van de Waarderingskamer.

Let op: De uitleg in de lijst met veelgestelde vragen bij de meetinstructie over het reguleren van het binnenklimaat bij serres is vooral een interpretatie vanuit de WOZ. Vanuit de Wet bag is er geen criterium dat voorschrijft dat de binnenruimte alleen onderdeel is van het verblijfsobject als het binnenklimaat goed gereguleerd kan worden. Voor de BAG speelt het reguleren van het binnenklimaat geen rol bij de afbakening.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit attribuut:


Zoek…