Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Correctie naar aanleiding van signalering

Naam gebeurtenis
Correctie naar aanleiding van signalering
Code gebeurtenis
BAG-COR
Beschrijving gebeurtenis
Er is vastgesteld dat één of meer attributen van een object(en) een onjuiste waarde hebben. De waarde(n) wordt/worden gecorrigeerd.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
Ambtelijke verklaring
Resultaat
Het object of objecten zijn correct opgenomen in de BAG.
Voorbeeld
Het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding heeft uitgewezen dat het bouwjaar van het pand aangepast moet worden. Het bouwjaar van het schuurtje wordt gewijzigd van 1980 naar 2000.

Zoek…