Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 12 januari 2023

Standplaats

In de Catalogus BAG 2018 is voor een standplaats de volgende definitie opgenomen:

Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

In de Wet bag wordt dus aangegeven dat een standplaats "bestemd is voor het permanent plaatsen van een … ruimte". Dit permanente karakter betekent echter niet dat deze ruimte niet op een zeker moment verplaatst mag worden. Het gaat echt om de geschiktheid van de locatie voor het semi-permanent plaatsen van een ruimte.

In de definitie van standplaats wordt ook aangegeven dat het gaat om "een … ruimte". Het is dan ook niet de bedoeling om één standplaats toe te kennen voor meerdere objecten.

Bij standplaatsen moet onder meer worden gedacht aan het plaatsen van woonwagens en strandpaviljoens. Zie hiervoor ook de Memorie van Toelichting (2007), II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, Artikel 1, onderdeel p.

Het is mogelijk dat er zich een (bij)gebouw bevindt binnen de geometrie van de standplaats. Als dit gebouw voldoet aan de afbakeningscriteria voor panden, moet dit gebouw gewoon worden afgebakend als pand. Het is hierbij toegestaan dat het pand (het bijgebouw) en de standplaats in geometrie overlappen.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit objecttype:


Zoek…