Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Formalisering geconstateerd object

Naam gebeurtenis
Formalisering geconstateerd object
Code gebeurtenis
BAG-FGO
Beschrijving gebeurtenis
Naar aanleiding van een constatering dat een object illegaal is ontstaan, is besloten het betreffende object (na het alsnog doorlopen van een formele procedure) te legaliseren.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
De omgevingsvergunning (en een eventueel huisnummerbesluit) of een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
De 'Indicatie geconstateerd' is van de waarde J aangepast in N.
Voorbeeld
Op 15/8/2017 wordt besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor het object aan Hyacintenlaan 8a; dit is vastgelegd in de omgevingsvergunning met nummer 64854. In hetzelfde document (64854) wordt de nummeraanduiding definitief vastgesteld. In de omgevingsvergunning zijn ook de juiste attribuutwaarden van de objecten opgenomen. De attributen worden daarom op basis van de gebeurtenis 'Onderzoek afgerond' uit onderzoek gehaald.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…